Home > Potřebuji informaci > Arval Assistance

Arval Assistance

Asistenční služba 24 h / 7 dní v týdnu, ČR + Evropa

+420 221 586 680

 

Vždy volejte pouze ARVAL ASSISTANCE (máte-li asistenční službu zahrnutou ve smlouvě) nebo správce vozového parku ve Vaší společnosti. V případě využití jiné asistenční služby ( např. tel. čísla pojišťoven, linka 1224, odtah na místě události) není možné garantovat uhrazení nákladů a čerpání služeb Arval Assistance.

 

ARVAL ASSISTANCE

Základní podmínkou pro bezplatné čerpání služeb je jejich organizace přes dispečink ARVAL ASSISTANCE na telefonním čísle uvedeném na identifikační kartě ARVAL.

Program ARVAL ASSISTANCE zabezpečuje komplexní asistenční služby na území ČR i v zahraničí a vztahuje se na nepojízdnost vozidla způsobenou mechanickou poruchou, nehodou, krádeží vozidla nebo vandalismem. V případě, že s porouchaným / poškozeným vozem nelze pokračovat v cestě, máte možnost využít náhradní vozidlo na max. 5/10 dní zdarma.

Poruchy způsobené vlastním zaviněním, jako např. nedostatek pohonných hmot a dále poruchy způsobené nesprávnou údržbou nebo užíváním, zakládají právo pouze na služby Silniční asistence a Odtažení, případně uschování vozidla.

 

ARVAL ASSISTANCE obsahuje následující spektrum služeb:

SILNIČNÍ ASISTENCE
 

Silniční asistence je asistenční zásah přímo na místě poruchy vozidla. V těchto případech ARVAL ASSISTANCE zajistí zprovoznění prostřednictvím vhodného partnera – servisního vozidla přímo v místě poruchy.

 

ODTAŽENÍ, USCHOVÁNÍ VOZIDLA
 

Pokud není možné provést opravu přímo na místě nehody nebo poruchy, ARVAL ASSISTANCE Vám zajistí odtažení vozidla do nejbližšího autorizovaného servisu nebo do jiného vhodného zařízení. V případě, že cílový servis není v době poruchy (nehody) otevřen, ARVAL ASSISTANCE zajistí bezpečné uschování vozidla až do doby převzetí vozu
servisem.

 

NÁHRADNÍ VOZIDLO
 

V případě, kdy není vozidlo možné opravit do 6 hodin, ARVAL ASSISTANCE na základě požadavku uživatele vozu zařídí přistavení náhradního vozidla. Náhradní vozidlo musí být vráceno na místě určeném asistenční službou. V případě, kdy není možné vozidlo opravit do 6 hodin a místo poruchy nebo nehody se nachází dále než 80km od místa bydliště nebo sídla společnosti (uživatele vozidla) a uživatel nevyužije službu náhradní vozidla, může být poskytnuta jedna z následujících služeb: Náhradní ubytování nebo Pokračování v cestě / návrat zpět.
V případě zapůjčení náhradního vozidla v zahraničí je půjčovnou vyžadována kreditní karta z důvodu blokace vratné zálohy. Poskytnuté vozidlo ze zahraničí je možné vrátit v ČR, služba je zpoplatněna dle platných podmínek půjčovny.

 

NÁHRADNÍ UBYTOVÁNÍ PRO ŘIDIČE A PASAŽÉRY
 

ARVAL ASSISTANCE zajistí pro řidiče a ostatní pasažéry ubytování v hotelu, dále zařídí přepravu posádky vozidla do daného hotelu. Ubytování bude zajištěno na dobu opravy vozidla, max. však na dobu 2 nocí.

 

POKRAČOVÁNÍ V CESTĚ / NÁVRAT ZPĚT
 

ARVAL ASSISTANCE zorganizuje dopravu cestujících do uvažovaného cíle cesty nebo zpět do místa stálého pobytu uživatele vozidla v ČR. Výše uvedená doprava bude uskutečněna vlakem 1. třídy nebo, jestliže by cesta vlakem vyžadovala více než 6 hodin, letadlem v ekonomické třídě.

 

  • informace o lékařských pohotovostech a dostupných zdravotnických zařízeních
  • tlumočnické služby po telefonu v anglickém, německém, francouzském, italském a španělském jazyce
  • pomoc při ztrátě dokladů a nedostatku financí
  • informace o zastupitelstvích a nutných procesech k získání nových dokladů
  • turistické a motoristické informace

 

Tipy a doporučení
 

  • ARVAL ASSISTANCE je možné využít také v případě defektu pneumatiky, při vloupání do vozidla či při ztrátě registrační značky.
  • Nevyužívejte asistenční služby, které jsou na místě ještě před příjezdem policie.
  • Operátorovi předejte maximum informací pro nejefektivnější řešení Vaší situace.

 

Podrobnější informace služby jsou popsány ve „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OPERATIVNÍ LEASING A SPRÁVU VOZOVÉHO PARKU" (dále jen „VOP“)

Ilustrační obrázek pro stránku pro hlášení pojistné události pro vozy z Arval operativní leasing - stříbrný vůz nabouraný ve svodidlech.

Volat Arval Assistance