Trvalá udržitelnost

Trvalá udržitelnost

Ve společnosti Arval věříme ve sdílenou a udržitelnou mobilitu a snažíme se, aby se stala běžnou součástí života nejen pro naše zaměstnance a zákazníky, ale i celou společnost.

CSR REPORT 2022

CSR REPORT 2023

Lokální podpora

 • Život v kufříku

  Arval podporuje Nadační fond La Vida Loca již od roku 2018. Projekt pomáhá novorozencům, kteří po odchodu z porodnice nemohou jít do své biologické rodiny. Vzpomínky na první dny a roky života malému človíčkovi v hlavě nezůstanou a lékařská zpráva není moc osobní a z tohoto hlediska vypovídající. Nemají, koho se na začátky svého života doptat. Nadaci pomáháme nejen poskytnutým autem pro rozvoz kufříků, ale také dobročinnou kasičkou na našich golfových turnajích, podporou porodnice v Ostravě a pomocí dobrovolníků z řad našich zaměstnanců.

 • Elpida

  ​​​​​Dlouhodobě také spolupracujeme s nadačním fondem Elpida, který zajišťuje vzdělávání seniorů a podporuje jejich aktivní život. Tato problematika se každým rokem ukazuje jako stále více potřebná, např. v oblasti vzdělání ohledně šíření fake news či obecně technické gramotnosti. Každá rok Elpidu podporujeme finančním darem v kombinaci s nákupem ponožek, které pletou jejich skvělé babičky. V roce 2022 jsme pomohli nadaci nákupem vybavení jedné z učeben, skládání a instalace vybavení se stala příjemnou aktivitou, kdy se část našich dobrovolníků mohla s činností Elpidy seznámit v jejich prostředí.

   

 • Červený kříž

  ​​​​Tuto organizaci asi není třeba představovat. S Českým červeným křížem spolupracujeme také mnoho let, máme zde přímé napojení na jednoho z našich zaměstnanců, který je aktivním členem organizace. Pomáháme příležitostně dle aktuálních potřeb jak finančně, tak materiálně.

   

 • Sue Ryder

  ​​​​​Již mnohem let (s přestávkou během covidu) hrajeme fotbal pro dobrou věc. V tomto případě se jedná o podporu neziskové organizace Sue Ryder, která pomáhá lidem ve stáří a jejich rodinám. Sue Ryder poskytuje mnoho služeb od poradenství přes půjčovnu pomůcek, až po domov pro seniory či osobní asistenci.  

 • Revenium

  Příležitost předávání dárků pro klienty je možné využít opět k podpoře dobré věci. Proto spolupracujeme se spolkem Revenium, který zaměstnává zdravotně znevýhodněné a postižené osoby a také podporuje lokální výrobu. Rádi dáváme dárky našim partnerům i zákazníkům, které dávají smysl.

 • Sázíme stromy

  V rámci CSR myslíme na všechny pilíře a sázení stromů má okamžitý a viditelný efekt a ještě k tomu se může zapojit každý zaměstnanec včetně rodiny.

   

 • Pomáháme lokálním komunitám dle potřeby

  V roce 2022 jsme pomohli v obci Třešť, která se nachází ve střední části kraje Vysočina. V rámci dobrovolnického dopoledne jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina pomáhala městu Třešť s úklidem a  sezonními přípravami na místním veřejném koupališti. Druhá skupina strávila půl dne v zámecké zahradě, kde bylo potřeba zastat různé práce od pletí a sázení záhonů přes shrabávání trávy až po natírání plotu. Podobné akce mají opravdu mnoho výhod. Nejen, že velmi rádi pomáháme potřebným, ale sami pak máme z pomoci výborný pocit. A vzhledem k tomu, že se nás sešlo opravdu hodně, z akce se stal příjemný teambuilding.

 • ŽIVOT V KUFŘÍKU

  Odvoz kufříků dětem

 • sueryder

  Fotbal pro dobrou věc

 • sázení stromu1

  Sázení stromu se zaměstnanci a jejich rodinami

Stanovili jsme si 5 nejdůležitějších priorit, kterých chceme dosáhnout do roku 2025:

 • 700 000 elektrifikovaných vozidel* v našem pronajatém vozovém parku, z nichž polovinu tvoří akumulátorová elektrická vozidla (BEV) **
 • 100 % zemí Arvalu nabízí řešení udržitelné mobility***
 • Zaměstnanci společnosti Arval odpracovali 30 000 dobrovolnických hodin
 • 40 % žen ve všech výkonných výborech Arval ve všech zemích Arvalu
 • - 35% průměrné snížení CO2 pr. vozidlo pr. km naší flotily****

 

* Elektrifikovaná vozidla včetně bateriových elektrických, plug-in a plně hybridních, představujících 35 % našeho pronajatého vozového parku v roce 2025;
** Ambice pro rok 2025 předpokládá podobná nebo lepší podpůrná opatření od příslušných vlád ohledně bateriových elektrických vozidel, stejně jako nabíjecí infrastruktura a podpůrné služby, které budou dále modernizovány;
*** Sdílení aut, aplikace MaaS (Mobility as a Service), leasing kol
**** Průměrné emise CO2 jsou počítány jako vážený průměr vozového parku subjektů Arval (osobní a užitková vozidla). V souvislosti se změnou předpisů (NEDC, WLTP) budou emise CO2 přizpůsobeny WLTP s využitím výsledků interní korelační studie NEDC-WLTP, aby byla zajištěna srovnatelná přísnost. Výpočty se provádějí od 1. ledna 2020 oproti prosinci 2025. 

 

Naším cílem je být také pozitivním činitelem pro změnu ve společnosti tím, že aktivně propagujeme bezpečnost silničního provozu prostřednictvím setkání s ekologickým řízením a vzdělávacích programů a také pomáháme připravit se na zelenější budoucnost tím, že umožníme udržitelnou mobilitu pro všechny. Naše etické povinnosti jsou stejně důležité: dodržujeme přísný Kodex chování skupiny BNP Paribas. Mnoho zemí Arvalu je také certifikováno ISO 9001, což dokazuje kvalitu našeho systému managementu, a ISO 14001, což je uznání naší snahy o ochranu životního prostředí.

 

Naše strategie udržitelnosti 2020 - 2025 

 • Ekonomika - rozvoj našeho podnikání eticky a trvale udržitelným způsobem 
 • Naši lidé - zodpovědný rozvoj a zapojení našich lidí 
 • Komunita - být pozitivním agentem změny
 • Prostředí - boj proti změně klimatu 

 

Arval Group byl odměněn stříbrným hodnocením EcoVadisu v únoru 2023 

Společnost Arval byla oceněna stříbrnou medailí, která oceňuje naše úsilí o udržitelnost a úspěch společnosti EcoVadis.  
Se skóre 68/100 je Arval umístěn mezi 10 % nejlepších společností a v percentilu 92 ve srovnání s ostatními společnostmi ve svém oboru hodnocenými EcoVadis. 
O společnosti EcoVadis: EcoVadis provozuje webovou platformu pro spolupráci, která hodnotí výkonnost společností v oblasti udržitelnosti hodnocením jejich politik, akcí a výsledků, jakož i vstupů od profesionálů třetích stran a externích zúčastněných stran. 
Společnosti jsou hodnoceny na základě 21 indikátorů udržitelnosti, které jsou rozděleny do čtyř témat: Životní prostředí, Práce a lidská práva, Etika a Udržitelné zadávání veřejných zakázek. 

stříbrný odznak

 

1 ELEKTRICKÉ VOZIDLO* = 1 STROM: AMBICIÓZNÍ MEZINÁRODNÍ PROJEKT BIODIVERZITY

1 ELEKTRICKÉ VOZIDLO = 1 STROM: ambiciózní MEZINÁRODNÍ PROJEKT BIODIVERZITY

Arval rozšiřuje svůj první mezinárodní projekt biologické rozmanitosti zahájený v 8 zemích Arvalu v roce 2021 do všech zbývajících zemí, kde společnost působí, v roce 2022. Za každé elektrifikované (elektrické a hybridní) vozidlo pronajaté Arvalem bude vysazen jeden strom. Místní projekty byly identifikovány v 17 zemích, zatímco zbývajících 11 zemí bude přispívat na globální projekt v Peru. Cílem je podporovat místní biodiverzitu a zapojit zaměstnance i zákazníky společnosti Arval. Do konce roku 2025 je ambicí Arvalu zafinancovat více než 700 000 stromů v souladu se strategií Arval Beyond .

 Arval pomáhá při obnově lesů s Reforest'Action, která má na starosti dohled a výsadbu stromů.

Pro více informací a sledování naší cesty s námi navštivte:  https://www.reforestaction.com/en/arval-bnp-paribas

Štítek 1EV1TREE

Proč Arval?

BANKOVNÍ ZÁZEMÍ

Jsme součástí jedné z největších bank na světě BNP Paribas. 

ACCOUNT TEAMY

Adresné a odpovědné řešení požadavků s osobním přístupem.

CHYTRÉ APLIKACE

Chytré aplikace nejen pro vás, ale i vaše řidiče

KONZULTATIVNÍ PŘÍSTUP

Neprodáváme, hledáme řešení. Snižujeme náklady a optimalizujeme.