Arval nabídka se rozšiřuje o elektromobily

Nabídka ARVAL se rozšiřuje o čím dál tím víc oblíbené elektromobily

Elektromobily jsou na světové scéně čím dál tím víc oblíbenější, a tomuto trendu se samozřejmě nevyhýbají vozové parky. Pro ARVAL jsou trendy a inovace velmi důležité, proto letos rozšířil nabídku o elektromobily.

 

V rámci inovací došlo vylepšení digitálních řešení pro fleet manažery i samotné řidiče a nezapomnělo se ani na vylepšení telematických služeb. Kromě chytrého řešení správy flotil se ARVAL zaměřil na elektrická vozidla, jelikož si uvědomuje nástup a nutnost podpory energetické transformace. Za poslední rok 2017 vzrostl vozový park ARVALU o 7,4 %, což je pro ARVAL významné číslo.

 

A to především, představíme-li si ho konkrétně. Za minulý rok totiž ARVAL celosvětově dosáhl přesně  1 103 835 vozidel ve vozovém parku. A svůj podíl na tom má i Česká republika, která přIspěla 12% růstem.

 

Významným bodem pro rozšíření elektromobilů, je také založení dceřiné společnosti v Norsku, kde je trh z pohledu energetické transformace na velmi dobré úrovni. Phillipe Bismut, generální ředitel ARVAL popisuje: „Abychom podpořili firmy v této transformaci, rozhodli jsme se posílit nabídku elektrických vozidel. Díky novému partnerství se společnostmi Renault, Nissan a NewMotion je navíc Arval nyní schopen pokrýt celý ekosystém elektrických vozidel zahrnující instalaci doma i na pracovišti, integrovaná platební řešení a digitální služby, jako je rezervace, sledování spotřeby a lokalizace dobíjecích stanic,“.

 

Jak jsme zmínili již výše, k velkému pokroku došlo také v rámci digitálně chytrých řešení a telematických služeb. Zde je nutno zmínit Arval Active Link, který již v základní verzi nabízí mnoho funkcí pro úsporu nákladu i získávání více důležitých informací o všech svých vozech. Díky tomu pak dochází k zlepšování servisu a služeb, které jsou s provozem auta spojeny.

Generální ředitel ARVAL, pan Bismut uvádí, že od loňska ARVAL postupně zavádí další služby nabízející správu údržby či oprav, nebo služby v oblasti mobility (nahrádní vůz, odtahová služba atd…), a to v rámci různých zemí. Dalé také Car Sharing, nejrůznější zaměstnanecké benefity a mobilní aplikace pro fleet managery a řidiče.

 

Nesmíme zapomenout ani na fakt, že ARVAL se činí i oblasti charity. „Současně posilujeme aktivity v oblasti společenské odpovědnosti. Pro podporu bezpečnosti na silnicích (školení, akce) a usnadnění mobility charitativních organizací (darování automobilů) jsme uvolnili jeden milon eur,“ dodává Phillipe Bismut.


 

Mezi další patří Car Sharing, zaměstnanecké benefity či mobilní aplikace určené fleet managerům a řidičům při každodenním využívání jejich aut,“ uvádí Phillipe Bismut. „Současně posilujeme aktivity v oblasti společenské odpovědnosti. Pro podporu bezpečnosti na silnicích (školení, akce) a usnadnění mobility charitativních organizací (darování automobilů) jsme uvolnili jeden milon eur,“ dodává Phillipe Bismut.