Palivové karty od Arvalu přinášejí řadu výhod

Palivové karty od Arvalu přinášejí řadu výhod

Company News
Pátek, Srpen 23, 2019
Palivové karty Arval

K provozu vozidla patří neodmyslitelně pohonné hmoty. Tankovat bez starostí a zbytečné administrativy můžete díky palivovým kartám od Arvalu. Získáte tím řadu výhod a hlavně minimum starostí. Ať máte jedno auto nebo tisíc, bez ohledu na délku smlouvy a dobu, po kterou jste klientem Arvalu. Palivové karty jsou určeny pro všechny zákazníky, kteří o ně projeví zájem.

 

„Palivové karty nabízí svobodu pro klienty, kteří se nemusí o nic starat.
Jen projeví zájem o karty. Arval zařídí jejich objednání, doručení a veškerou administrativu s tím spojenou,“

říká Petr Najman, který má agendu palivových karet v Arvalu na starosti.

Arval řeší i veškeré problémy, které může karta přinést, jako je třeba její nefunkčnost či ztráta a její následné zablokování. A v neposlední řadě přináší palivové karty klientům výhodnější cenu pohonných hmot.

 

Palivové karty od Arvalu fungují ve dvou režimech

Zákazník může získat slevu ze stojanové ceny, nebo si může zvolit tzv. vyhlašovanou cenu. Dodavatelé Arvalu začátkem každého týdne vyhlásí garantovanou cenu v celé síti bez ohledu na to, u jaké čerpací stanice tankujete. Stejná cena platí na dálnici D1 stejně jako v menší obci.

„V současné době více zákazníků využívá slev ze stojanových cen.
Ale domnívám se, že trend do budoucna bude takový, že se stále více budou využívat ceny vyhlašované,“ vysvětluje Petr Najman.

 

Palivové karty může využít každý zákazník Arvalu

Nezáleží na tom, jestli je nový nebo dlouhodobý klient, nezáleží na délce smlouvy ani na tom, kolik má vozidel. Klient si však může vybrat, kterého dodavatele chce využívat.

Arval v současné době spolupracuje s dodavateli Shell, Mol a OMV. V druhé polovině roku začne nově spolupráce se společností Benzina.

Klient si může vybrat, zda chce využívat jednu nebo více karet. Volitelný je také počet vozů, které budou palivových karet využívat. Není nutné mít ke každému vozu palivovou kartu. Není ale možné, aby jednu palivovou kartu využívalo více vozidel.
„Značně by to zkreslovalo reporting,“ podotýká Petr Najman.

 

Za využívání palivových karet se platí měsíční správní poplatek ve výši necelých 17 korun za jedno auto. Cena je stejná i v případě, že jeden vůz využívá všechny dodavatele. V ceně je zahrnut i pravidelný reporting.

„Obsahuje podrobné informace o tom, kde a kdy se tankovalo, kolik a jaká byla cena.
Zákazník dostane tento rozpis pro všechna vozidla využívající palivovou kartu,“
popisuje Petr Najman.

Klient si rovněž může zvolit, co vše lze palivovou kartou uhradit. Kromě samotného paliva lze platit na čerpacích stanicích třeba i myčku, dálniční známku, mýto nebo další produkty, jako jsou oleje a podobně. Vše závisí na preferencích klienta. Arval na přání klienta dokáže nastavit limity na palivové kartě.

Velmi jednoduchý je proces fakturace. Zákazník dostane jednu jedinou fakturu společně s fakturou za splátku operativního leasingu.

 

Arval v současné době nabízí možnost využít palivové karty na více než tisíci čerpacích stanic v České republice.

„Na našem webu nebo na požádání jsme schopni dodat soupis všech míst, kde jsou karty akceptovány.
Výhoda je, že karty mají mezi sebou velice dobrou akceptaci,“
doplňuje Petr Najman.

V praxi to znamená, že pokud máte jednoho dodavatele a zrovna jste v místě, kde se nenachází, můžete využít jiného partnera Arvalu. Sice v takovém případě nemůže zákazník využít slevy, ale může palivovou kartou jiného dodavatele zaplatit. Většina karet platí i v zahraničí.

„S portfoliem karet, které nyní máme, neexistuje v Evropě místo,
kam by se nedalo dojet a natankovat s naší palivovou kartou,“
uzavírá Petr Najman.

 

Hlavní výhody palivových karet od Arvalu:

  • Atraktivní ceny
  • Odpadá veškerá administrativa, vše řeší Arval
  • Reporting
  • Fakturace – jedna faktura za všechny služby Arvalu

 

 

Press Contact

Petr Dospiva, Head of Product and Marketing ARVAL CZ
Telefon 
261109011