Vrácení vozu

Blíží se konec Vaší smlouvy?

Pro lehčí průběh procesu vrácení vozidla si přečtěte Průvodce vrácením vozidla. Podrobné informace pak naleznete ve Vaší smlouvě.

Vrácení vozidla v 6 krocích

ikona oko

1. Preventivní prohlídka

Odpovídá stav vozidla pravidlům společnosti Arval?

V případě zájmu nabízíme zajištění tzv. Preventivní prohlídky u nezávislé společnosti Dekra.

 

ikona nářadí

2. Oprava vozidla

Je vozidlo poškozeno?

Pokud je vozidlo poškozeno, nechte opravit neakceptovatelná poškození.

Některá neakceptovatelná poškození jsou zobrazena v průvodci vrácením vozidla.

 

ikona vyplnit

3. Objednávka vrácení

Chce si řidič, nebo jiný zaměstnanec odkoupit vozidlo?

Pokud nechcete odkoupit vozidlo, vyplňte objednávku vrácení vozu a odešlete ideálně 1-2 týdny před koncem leasingové smlouvy, nejpozději však 3 pracovní dny před požadovaným termínem vrácení.

( Do 15:00h v konkrétním pracovním dni. Objednávky zaslané po 15:00h budou zpracovány až v následujícím pracovním dni.)

 

Způsoby vrácení:

 

Jakmile objednávku zpracujeme, potvrdíme Vám plánovaný termín převzetí vozidla.

 

ikona kapka 2

4. Příprava k vrácení

Máte připravené všechny dokumenty, klíče a příslušenství k vozidlu?

Těsně před vrácením nechte vozidlo vyčistit a umýt.

 

ikona ruce

5. Předání vozidla

Kde a v jaký čas chcete vozidlo vrátit?

Abychom mohli zajistit profesionální převzetí vozidla včetně zpracování detailního protokolu o jeho stavu, musí být dodrženy následující podmínky:

  • vozidlo je předáváno na dobře dostupném a osvětleném místě
  • vozidlo je čisté a suché, bez námrazy nebo sněhu
  • na vozidle nejsou žádné firemní polepy
  • vozidlo má platné osvědčení o technické způsobilosti a je způsobilé k provozu na pozemních komunikacích

 

ikona ok

6. Protokol o stavu vozidla a závěrečné vyúčtování

Je v Protokolu o převzetí vozidla vše správně? Vrátil jsem všechny věci k vozidlu?

Na základě tohoto protokolu pak bude vypracován výsledný Protokol o stavu vozidla včetně detailního vyčíslení nákladů na opravu všech poškození, která byla na vozidle nalezena. Případná poškození jsou na protokolu přehledně rozdělena na Akceptovatelná a Neakceptovatelná dle pravidel ARVAL.

Výsledný Protokol o stavu vozidla slouží jako podklad k ukončení Vaší leasingové smlouvy a také k závěrečnému vyúčtování.

Více informací

Více informací o vrácení vozidla najdete ve své smlouvě a v brožuře PRŮVODCE VRÁCENÍM VOZIDLA.