VRÁCENÍ VOZU

BLÍŽÍ SE KONEC VAŠÍ SMLOUVY?

Pro lehčí průběh procesu vrácení vozidla si přečtěte Průvodce vrácením vozidla. Podrobné informace pak naleznete ve Vaší smlouvě.

 

VRÁCENÍ VOZIDLA V 6 KROCÍCH

 

 • 1. PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA

  ikona oko

  Odpovídá stav vozidla pravidlům společnosti Arval?

  V případě zájmu nabízíme zajištění tzv. Preventivní prohlídky u nezávislé společnosti Dekra.

 • 2. OPRAVA VOZIDLA

  ikona nářadí

   

  Je vozidlo poškozeno?
   

  Pokud je vozidlo poškozeno, nechte opravit neakceptovatelná poškození.

  Některá neakceptovatelná poškození jsou zobrazena v průvodci vrácením vozidla.

 • 3. OBJEDNÁVKA VRÁCENÍ

  ikona vyplnit

   

  Chce si řidič, nebo jiný zaměstnanec odkoupit vozidlo?
   

  Pokud nechcete odkoupit vozidlo, vyplňte objednávku vrácení vozu a odešlete ideálně 1-2 týdny před koncem leasingové smlouvy, nejpozději však 3 pracovní dny před požadovaným termínem vrácení.

  ( Do 15:00h v konkrétním pracovním dni. Objednávky zaslané po 15:00h budou zpracovány až v následujícím pracovním dni.)

   

  Způsoby vrácení:

   

  Jakmile objednávku zpracujeme, potvrdíme Vám plánovaný termín převzetí vozidla.

 • 4. PŘÍPRAVA K VRÁCENÍ

  ikona kapka 2

  Máte připravené všechny dokumenty, klíče, 3.RZ a příslušenství k vozidlu?

  Těsně před vrácením nechte vozidlo vyčistit a umýt.

 • 5. PŘEDÁNÍ VOZIDLA

  ikona ruce

   

  Kde a v jaký čas chcete vozidlo vrátit?

  Abychom mohli zajistit profesionální převzetí vozidla včetně zpracování detailního protokolu o jeho stavu, musí být dodrženy následující podmínky:

  • vozidlo je předáváno na dobře dostupném a osvětleném místě
  • vozidlo je čisté a suché, bez námrazy nebo sněhu
  • na vozidle nejsou žádné firemní polepy
  • vozidlo má platné osvědčení o technické způsobilosti a je způsobilé k provozu na pozemních komunikacích
 • 6. PROTOKOL O STAVU VOZIDLA A ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ

  ikona ok

  Je v Protokolu o převzetí vozidla vše správně? Vrátil jsem všechny věci k vozidlu?

  Na základě tohoto protokolu pak bude vypracován výsledný Protokol o stavu vozidla včetně detailního vyčíslení nákladů na opravu všech poškození, která byla na vozidle nalezena. Případná poškození jsou na protokolu přehledně rozdělena na Akceptovatelná a Neakceptovatelná dle pravidel ARVAL.

  Výsledný Protokol o stavu vozidla slouží jako podklad k ukončení Vaší leasingové smlouvy a také k závěrečnému vyúčtování.

VÍCE INFORMACÍ

Více informací o vrácení vozidla najdete ve své smlouvě a v brožuře PRŮVODCE VRÁCENÍM VOZIDLA.