VRÁCENÍ VOZU

BLÍŽÍ SE KONEC VAŠÍ SMLOUVY?

Pro lehčí průběh procesu vrácení vozidla si přečtěte Průvodce vrácením vozidla. Podrobné informace pak naleznete ve vaší smlouvě. Níže jsou informace jak celý proces probíhá v 6 jednoduchých krocích. 

 • 1. PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA

  ikona oko

   

   

   

  Odpovídá stav vozidla našim pravidlům?

  V případě zájmu nabízíme zajištění preventivní prohlídky u nezávislé společnosti Dekra.

   

 • 2. OPRAVA VOZIDLA

  ikona nářadí

   

  Je vozidlo poškozeno?
   

  Pokud je vozidlo poškozeno, nechte opravit neakceptovatelná poškození.

  Některá neakceptovatelná poškození jsou zobrazena v průvodci vrácením vozidla.

 • 3. OBJEDNÁVKA VRÁCENÍ

  ikona vyplnit

   

  Chce si řidič nebo jiný zaměstnanec odkoupit vozidlo?
   

  Pokud nechcete odkoupit vozidlo, vyplňte objednávku vrácení vozu a odešlete ideálně 1-2 týdny před koncem leasingové smlouvy, nejpozději však 5 pracovních dní před požadovaným termínem vrácení (do 15.00 h v konkrétním pracovním dni, objednávky zaslané po 15.00 h budou zpracovány až v následujícím pracovním dni).

   

  Způsoby vrácení:

  Do e-mailu (vraceni@arval.cz) uveďte:

  • jaké vozidlo chcete vrátit (RZ vozidla, značku a typ)
  • kdo bude vozidlo vracet (jméno, mobilní telefon)
  • kdy budete chtít vozidlo vrátit (datum a čas vrácení vozidla)
  • kde budete vozidlo vracet

  Jakmile objednávku zpracujeme, potvrdíme vám plánovaný termín převzetí vozidla.

 • 4. PŘÍPRAVA K VRÁCENÍ

  ikona kapka 2

  Máte připravené všechny dokumenty, klíče, 3.RZ a příslušenství k vozidlu?

  Těsně před vrácením nechte vozidlo vyčistit a umýt.

 • 5. PŘEDÁNÍ VOZIDLA

  ikona ruce

  Kde a v jaký čas chcete vozidlo vrátit?

  Abychom mohli zajistit profesionální převzetí vozidla včetně zpracování detailního protokolu o jeho stavu, musí být dodrženy následující podmínky:

  • vozidlo je předáváno na dobře dostupném a osvětleném místě
  • vozidlo je čisté a suché, bez námrazy nebo sněhu
  • na vozidle nejsou žádné firemní polepy
  • vozidlo má platné osvědčení o technické způsobilosti a je způsobilé k provozu na pozemních komunikacích
 • 6. PROTOKOL O STAVU VOZIDLA A ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ

  ikona ok

  Je v protokolu o převzetí vozidla vše správně? Vrátil jsem všechny věci k vozidlu?

  Na základě tohoto protokolu pak bude vypracován výsledný protokol o stavu vozidla včetně detailního vyčíslení nákladů na opravu všech poškození, která byla na vozidle nalezena. Případná poškození jsou na protokolu přehledně rozdělena na akceptovatelná a neakceptovatelná dle našich pravidel.

  Výsledný protokol o stavu vozidla slouží jako podklad k ukončení vaší leasingové smlouvy a také k závěrečnému vyúčtování.

VÍCE INFORMACÍ

Více informací o vrácení vozidla najdete ve své smlouvě a v brožuře průvodce vrácením vozidla.