PRE

Rozhovor s Vojtěchem Friedem, vedoucím oddělení Rozvoje elektromobility společnosti PRE

Rozhovor 31 Mar 2023

Rozvoj elektromobility je mimo jiné velkou příležitostí pro energetické firmy. Právě ony jsou jakýmsi „trend setterem“ a mohou pomoci k tomu, jak bude veřejnost elektromobilitu vnímat.

Společnost Pražská energetika (PRE) si je vědoma toho, že i na ní leží velký díl odpovědnosti.

Přestože jsou stále častější požadavky na rychlé dobíjení, společnost je přesvědčena, že běžné dobíjecí stanice, kterých je nyní většina, mají stále svůj smysl. Nejen o tom jsme si povídali s Vojtěchem Friedem, vedoucím oddělení Rozvoje elektromobility společnosti PRE.

Jak dlouho už spolupracujete s Arvalem?

Se společností Arval spolupracujeme již od roku 2019. Arval je na poli elektromobility tzv. průkopníkem. Pro nás tou dobou byla služba dobíjení již zavedeným standardem od roku 2010, ale z řad poskytovatelů leasingových služeb byl Arval jeden z prvních v ČR, kdo se zaměřil na řešení pro elektromobilní flotily, a my jsme velmi rádi, že u toho můžeme být, a pomáhat tak v rozvoji služeb pro elektromobilisty na českém trhu.

Rozvoj elektromobility je pro vaši společnost jistě velkou příležitostí. Jak se vlastně k tomuto trendu stavíte? Snažíte se být v tomto směru jakýmsi „trend setterem“?

Pro nás je elektromobilita významným trendem přes 10 let, protože kdo jiný než energetická společnost by měl být tvůrcem trhu, který bez dobíjecí infrastruktury nemůže fungovat. Role Pražské energetiky je v tomto směru jasně daná, vnímáme jako náš strategický úkol připravit metropoli na nástup elektromobility, a to jak z pohledu robustní a dostupné veřejné dobíjecí infrastruktury, ale taktéž musíme umět nabídnout řešení dobíjení pro firmy a domácnosti.

Takže pokud je otázka položena, zda se snažíme být „trend setterem“, tak potvrzujeme, ale doplňujme, že jsme tzv. pokorným trend setterem, který respektuje požadavky zákazníků a Pražanů.

Dobíjecí infrastrukturu automaticky stavíme tak, aby odpovídala budoucím trendům, a tedy již nyní pracujeme s technologiemi, které jsou připraveny na navyšování výkonů dobíjení, a instalace pro firmy a bytové domy počítají s tím, že potřeba dobíjení bude přibývat.

Dobíjecí místa nadále rostou. Kolik jich v současnosti provozujete a jaké máte další plány na rozšíření?

V současnosti PRE provozuje přes 500 veřejných dobíjecích stanic, v minulém roce jich v naší síti přibylo více než 200. Na co se nyní zaměříme, je posílení sítě dobíjecích stanic na území hlavního města Prahy a navyšování výkonu u dobíjecích stanic na dálničních tazích ČR. Tempo růstu počtu dobíjeních stanic budeme udržovat.

Podle čeho vybíráte místa, kam dobíjecí stanice umístíte?

Výběr míst pro dobíjecí stanice se odvíjí od toho, kde se pohybuje nejvíce vozidel a také je v místě odpovídající hustota osídlení, proti tomu pak stojí to, zda je možné na místě z pohledu stavebně povolovacích procesů a proveditelné a zda v místě existuje dostatečná technická infrastruktura. Proto je relativně méně dobíjecích stanic v centrální Praze, a naproti tomu jsou hustěji zasíťovány sídlištní zóny a výpadovky z Prahy.

Dnes už není takovým problémem dostatek dobíjecích stanic. Nyní se řeší hlavně rychlost nabíjení. Jaké máte v tomto směru záměry?

Pro městské dobíjení stále věříme, že běžné AC dobíjecí stanice mají svůj smysl a své zákazníky si vždy najdou. V oblasti dálničního dobíjení vidíme trend jasný, a to směrem k ultrarychlému dobíjení o výkonech 150 – 300 kW DC dobíjecích stanic. Proto také většina našich DC dobíjecích stanic je již nyní koncipována tak, že lze snadno zdvojnásobit výkon dobíjení pouhou instalací dalšího výkonového modulu. Postupně se tedy ukazuje, že budou tři úrovně rychlosti dobíjení: běžné dobíjení AC pro sídliště a rezidentní dobíjení přes noc. Standardní rychlé dobíjení DC, kdy se vozidlo dobije cca do 1 hodiny, zde půjde především o místa, jako jsou obchodní domy, a následně dobíjení na delší trasy, kde počítáme s tím, že technologie musí zajistit dobití v řádech minut. Postupně proto připravujeme plány pro úpravu struktury naší dobíjecí sítě. V neposlední řadě se také potvrzuje potřeba mít řešení pro soukromé dobíjení jak v práci, tak doma, protože v naprosté většině případů budete dobíjet svůj elektromobil přesně tam.

Velkým tématem je rovněž cena energií. Ovlivnilo to nějak využívání vozů s elektromotorem?

Ceny energií se opravdu radikálně změnily a dynamicky mění, to mělo dopad i na cenu veřejného dobíjení na naší síti stanic. Nicméně naštěstí se to neprojevilo na zájmu o dobíjení, ten stále roste. Pořád platí, že je provoz elektromobilů výhodnější. Za nás v PRE sledujeme trendy a doufáme v opětovnou stabilizaci trhu s energiemi, což zajistí i uklidnění a větší jistotu pro elektromobilisty.

Chystáte v nejbližší době nějakou inovaci?

Inovace chystáme zejména v oblasti řízení více dobíjecích stanic na jednom místě a kombinace využívání elektromobilu jako úložiště energie pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Tento trend sledujeme a například intenzivně pracujeme ve spolupráci s office centry a developery na přípravu řešení tzv. EV ready budov, kde dnes máme možná jednotky kusů dobíjecích stanic, ale už nyní jsou tyto domy připraveny na razantnější nárůst počtu nových uživatelů elektromobilů.

Co je podle vás zásadní pro to, aby se elektromobilita v České republice ještě více rozvinula?

Je obecně platné, že by nejvíce pomohla finanční podpora pro pořizování elektromobilů pro firmy, ale i třeba domácnosti. Rozhodnutí pro změnu struktury směrem k elektromobilitě je už tak zásadní a neměl by být překážkou navíc faktor ceny vozu. Ruku v ruce vnímáme důležité zajistit podporu rozvoje sítě dobíjecích stanic, protože jejich počet by měl vždy předbíhat tempo trhu vozidel. Zde nejde pouze již o zmíněné dotace, ale také usnadnění procesu výstavby.

V čem vidíte ještě nedostatky?

Z naší zkušenosti vnímáme jako největší nedostatek v rovině standardizace procesů ve výstavbě a značení parkovacích stání u dobíjení. V PRE se věnujeme tomu tématu přes deset let, ale stále jsme ještě nezažili situaci, kdy by výstavba dobíjecích stanic probíhala ve „standardním procesu“. Vždy se pohybujeme v prostoru, kdy co místo, to jiný postup. A například v metropoli je stále pro vyhrazení parkovacích stání využíváno institutu „výjimek“, což vidíme, že není dlouhodobě udržitelné.

rozhovor

 

Číst dál Zobrazit méně