Photo de le nouvelle offre B2C

OPERATIVNÍ LEASING OPRAVDU NENÍ HLAVOLAM

Operativní leasing 4 Mar 2020

OPERATIVNÍ LEASING OPRAVDU NENÍ HLAVOLAM

Vaše společnost působí na leasingovém trhu již 17 let. Jaký vývoj v oblasti operativního leasingu služebních automobilů jste za tu dobu zaregistrovali?

Když Arval vstoupil v roce 2003 na český trh, operativní leasing byl stále v rané fázi vývoje. Věděly o něm hlavně společnosti se zahraničním kapitálem, protože jejich mateřské společnosti tuto službu využívaly. Dnes je operativní leasing již známým pojmem a vědí o něm nejen větší či menší společnosti, ale také malé podniky, živnostníci a v neposlední řadě i soukromý sektor. Zpočátku se operativní leasing týkal především financování služeb souvisejících s provozem vozového parku a v oblasti nabízených služeb postupně došlo k dalšímu rozvoji. Dnešní trh řeší také novou mobilitu, zelené vozové parky a Maas (Mobility as a Service – mobilita jako služba), aby byl stále více zaměřen na uživatele.

K tomuto cíli přispěje nový strategický plán Arval Beyond, jehož realizace je nyní v plném proudu.

Jakých úspěchů Arval v tomto období dosáhl? Jak rostla vaše flotila a kolik vozidel v současné době zahrnuje?

Od začátku jsme se soustředili na mobilitu a přicházeli s mnoha inovacemi, které jsou dodnes velmi populární. Klient pro nás neznamená jen další zakázku – dbáme na osobní přístup a nasloucháme přání zákazníka. Prvních 1000 spravovaných vozidel jsme dosáhli v roce 2005 a během následujících dvou let se tento počet vyšplhal na více než 5000. V roce 2011 jsme dosáhli magické hranice 10 000 spravovaných vozidel, a o sedm let později bylo toto číslo již dvojnásobné. V současné době spravujeme přes 22 000 vozidel v České republice a téměř 1 300 000 po celém světě prostřednictvím 29ti poboček.

Jak si společnost vedla v loňském roce? Jaké byly nové požadavky trhu?
V loňském roce jsme zaznamenali nárust o více než 9 %. I přes tento působivý úspěch na negativním automobilovém trhu (-4 %) jsme zahájili naši vnitřní transformaci, jejímž cílem je reagovat na nové požadavky trhu.

Operativní leasing již není pouze aktivitou B2B (business to business), ale také maloobchodní činností. Rozšířili jsme působnost našeho podnikání na nový segment trhu, jako jsou MSP (malé a střední podniky) a B2C (business to customer/jednotlivci). Pro poskytování služeb spadajících do těchto dvou nových kategorií jsme se rozhodli vytvořit nové specializované oddělení.

V rámci B2B aktivity jsme začali sledovat výběrová řízení na e-mobilitu a car sharing (sdílení automobilů). Tyto dvě činnosti bývají propojeny. V roce 2020 očekáváme ještě více požadavků na tyto služby.

V loňském roce jste doplnili nabídku služeb o operativní leasing pro malé a střední firmy a podnikatele. Letos spustíte službu pro soukromé osoby. Můžete nám oba produkty přiblížit?

Oba dva jsou velmi podobné a vycházejí z principu full servisu a zajištění 100% mobility pro uživatele. Samozřejmě bereme zřetel na určité legislativní odlišnosti, ale naše filosofie je taková, že pokud se zákazník rozhodne pro operativní leasing, tak by se neměl o nic starat a jen jezdit. Vycházíme z předpokladu, že to je jeden z hlavních důvodů proč zvolit operativní leasing. To znamená, že naším základním produktem pro malé firmy i privátní osoby je full service leasing, ale samozřejmě je možné si spektrum služeb částečně uzpůsobit svým potřebám. Za loňský rok jsme zaznamenali rekordní zájem o náš produkt a tento trend pokračuje i letos. Jsme přesvědčeni, že operativní leasing je v dnešní době výhodný i pro soukromé osoby a proto jsme naši nabídku otevřeli také zbytku trhu. Samozřejmě čerpáme ze zkušeností naší firmy z jiných zemí a vidíme, že zájem z privátní sféry je velmi vysoký.

Jaké trendy očekáváte na trhu operativního leasingu pro tento rok a následující období? Jaké požadavky přicházejí od společností?

Prvním trendem je určitě e-mobilita s rychlým nasazením vozidel, a to díky uvedení nových vozů.

Druhým trendem je B2C. Určitým způsobem souvisí s prvním trendem. Trh nových aut trpí obrovským a neustálým zvyšováním cen. Nejlepší způsob, jak si „pořídit“ nové auto za rozumnou cenu, je zvážit jeho využití, a v tomto ohledu je nejlepším řešením operativní leasing.

Třetím trendem je Maas. Nejedná se o nový trend. Nicméně je jisté, že žijeme v době, která si cení ekonomiky využití, a to i v oblasti mobility. Oblast B2B se v této záležitosti rychle mění s novými požadavky založenými na vícenásobném použití.

Očekáváte v letošním roce výraznější nasazení ekologických vozidel a jejich častější expanzi do firemních flotil? Jste na tuto možnost připraveni?
Arval používá program SMaRT (Sustainable Mobility and Responsibility Targets - cíle udržitelné mobility a odpovědnosti), aby své klienty podpořil během procesu energetického přechodu. Elektrická vozidla jsou klíčovou součástí této metodiky, protože v mnoha případech nabízejí relevantní alternativu k tradičním řešením mobility. V rychle se rozvíjejícím odvětví a v souladu s naším závazkem v oblasti CSR (corporate social responsibility – společenská odpovědnost firem) jsme udělali krok vpřed k energetickému přechodu se dvěma hlavními trendy: se 75% poklesem podílu vozidel na naftu ve vozových parcích a uspíšené používání elektrických vozidel.

Jaké alternativní pohony budou podle vás v budoucnu úspěšné? Věříte Vy osobně v elektromobilitu?
Osobně věřím, že elektrická mobilita má budoucnost. Vše samozřejmě závisí na infrastruktuře a právních předpisech každé země. Mnoho z nich dosud neučinilo kroky nezbytné pro snadný přístup k elektromobilitě. Vnímáme zvýšený zájem našich klientů o používání alternativních pohonů a jsme připraveni přizpůsobit se těmto měnícím se potřebám prostřednictvím nových produktů a služeb.

Vaše společnost se chystá zaměřit i na další typy mobility. Myslíte si, že mají potenciál do budoucna?

Jsme přesvědčeni, že kromě elektrických vozidel jsou relevantní i jiné nové možnosti mobility: nejen sdílení automobilů, kol a spolujízdy, ale také autonomní doprava. Toto je nejnovější inovace společnosti Arval, kterou nedávno představila pobočka ve Francii. Máme před sebou zajímavé období. Arval bude doprovázet své klienty na všech cestách - a nejen auty.

The journey goes on
Číst dál Zobrazit méně