Na udržitelnost klademe velký důraz

Rozhovor 8 Dec 2023

Společnost Zentiva, jejíž globální sídlo je v Praze, ročně dodá léky v objemu více než 600 milionů balení do více než 30 zemí v Evropě i mimo ni. Firma s více než 500letou historií, jejíž název a značka „Zentiva“ letos stejně jako Arval oslavil 20 let, patří mezi nejstarší zákazníky Arvalu. „Spolupráci vnímám jako partnerství,“ říká Jiří Procházka, Global Car Fleet & Procurement společnosti Zentiva.

 

Poslední měsíce byly v oboru léčiv velmi turbulentní. Zaznamenali jste i vy výpadky v dodavatelských řetězcích?

Z našeho pohledu byl nejkritičtějším obdobím minulý rok. Vlivem covidu, války na Ukrajině, geopolitické krize a dalších faktorů došlo k velkému narušení globálních dodavatelských řetězců. Bojovali jsme hlavně s tím, že u spousty surovin došlo k prodloužení dodací lhůty. Například tam, kde jsme čekávali tři měsíce, jsme najednou čekali devět až deset. Problém byl například s hliníkovými fóliemi, které se vyrábějí hodně na Ukrajině. V letošním roce už se ale situace na trhu stabilizuje.

 

Jak jste problém řešili?

Navýšili jsme zásoby všech obalových materiálů, všech surovin, a ještě se snažíme diverzifikovat portfolio dodavatelů, abychom měli na každý potřebný materiál a surovinu minimálně dva dodavatele. Což ale ve farmacii není jednoduchý proces. Zasmluvnit nového dodavatele trvá zhruba rok kvůli regulacím a daným postupům, které je třeba dodržet.

 

Zažili jste někdy podobnou situaci?

Situace z minulého roku byla naprosto bezprecedentní. Došlo k souběhu několika faktorů a s problémy se potýkalo téměř každé odvětví průmyslu, nejen farmacie. Ani automobilový průmysl nezůstal ušetřen. U některých léčiv, o jejichž výpadcích se hodně mluvilo, ale situaci hodně ovlivnilo i to, že po pandemii covid-19 byla velká nemocnost a léků bylo potřeba násobně více, než bylo běžné v daném období v předchozích letech.

 

Zentiva

 

Technologický pokrok v posledních letech je výrazný. Týká se to i léčiv?

Vyrábíme generická léčiva, ale i tak máme prostor pro inovace. Máme v Praze globální výzkumné a vývojové centrum, v němž působí kolem 200 vědců. Inovace generických léků spočívají například v tom, že původně máte 1 účinnou látku a 55 pomocných. Potřebujete tedy 56 látek, abyste vyrobili jednu tabletu. Inovace je to, když se vám podaří počet potřebných látek snížit třeba na 20. To znamená, že při zachování stejného účinku potřebujete méně surovin pro výrobu, tedy i méně dovážíte a zanecháváte menší uhlíkovou stopu. Inovací je také to, když se nám podaří více účinných látek spojit do  jednoho léku, což má přidanou hodnotu pro pacienta.

 

Hovořil jste o uhlíkové stopě. Jak se ve společnosti stavíte k tomuto tématu?

Na udržitelnost klademe velký důraz. Zvažujeme dopad na životní prostředí ve všem, co děláme. Máme samozřejmě naši strategii udržitelnosti a děláme konkrétní kroky pro to, abychom byli v roce 2030 uhlíkově neutrální. V letošním roce jsme například nainstalovali na střechu výrobního závodu solární panely, takže s nimi si vyrábíme část elektřiny sami. Dále sbíráme dešťovou vodu a splachujeme s ní WC ve výrobním závodě. Také sázíme stromy. V letošním roce jsme v ČR vysadili 20 000 stromů, globálně potom 100 000 a máme závazek jich do roku 2030 vysadit milion.

 

S Arvalem spolupracujete téměř od začátku. V čem spatřujete hlavní výhody full service operativního leasingu?

Z pohledu mojí pozice, což je Global Car Fleet & Procurement, se jedná o optimalizaci našich nákladů a o jistou formu flexibility, kdy během tří- a čtyřleté standardní obnovy našich vozidel můžeme implementovat nové anebo aktualizovat současné strategie, například o další prvky ESG. Z pohledu celkových nákladů vnímáme full service operativní leasing jako vhodný nástroj i pro pořizování plně elektrických vozidel, což má souvislost s už zmíněným ESG.

 

Jak byste zhodnotil dosavadní spolupráci s Arvalem?

Pro nás je zásadní, že můžeme tuto spolupráci vnímat jako partnerství, ve kterém probíhá dialog. My můžeme dodávat zpětnou vazbu, která Arvalu umožňuje zlepšovat nabízené nebo současné služby a doplňovat je o služby nové, z kterých můžeme profitovat nejen my, ale i další partneři. Naslouchání je u dlouhodobé spolupráce důležitým prvkem, stejně jako zachování tzv. Win-win čili výhodnosti pro obě strany.

 

Je nějaká služba Arvalu, která je pro vás revoluční?

Jako zásadní jsem vnímal možnost asistence v režimu 24/7. Z pohledu uživatele je skvělé, že máte možnost obrátit se na někoho, kdo vám pomůže kdykoliv a kdekoliv. V podstatně to vystihuje službu danou jako full service, tedy bez starostí. 

 

Jakou technologii v automobilismu považujete za převratnou?

Jako nejpřevratnější považuji technologii zajišťující bezpečnost, respektive jejich efektivní kombinaci. Například bezpečnostní pásy, airbagy a z těch posledních nouzové brzdění, kdy vozidlo zastaví po prvním střetu a nedochází k dalším fatální nehodám.

 

Máte ve svém fleetu vozidla s alternativním pohonem?

Ano, v roce 2020 jsme začali sbírat první zkušenosti s plně elektrickým vozidlem. Pro jeho nabíjení jsme použili v tu dobou naši první dobíjecí stanici. Nyní vlastníme několik plug-in hybridních vozidel, která nabíjíme primárně prostřednictvím našich wallboxů, což je velmi zásadní. Tyto wallboxy se chystáme v roce 2024 rozšířit o další, abychom pokračovali v optimalizaci našich nákladů. Protože pro správné a efektivní fungování plug-in a plně elektrických vozidel je infrastruktura důležitá.

 

Kolik nyní máte těchto stanic?

Aktuálně máme 12 nabíjecích míst a v podstatě tak, jak obnovujeme vozidla, tak je kontinuálně rozšiřujeme.

 

A kolik vozidel ve fleetu máte?

Co se týče plug-inů a co se týče výhradně České republiky, tak se bavíme přibližně o 20 plug-in hybridních vozidlech. Když se na to budeme dívat z pohledu našeho globálního fleetu, za který jsem odpovědný, tak se bavíme řádově o 60 vozidlech, která teď kontinuálně obnovujeme. Celkově máme v našem fleetu ve více než 30 zemích 1500 aut.

 

Ve společnosti se tedy stavíte k elektrifikaci vozového parku pozitivně…

Je důležité zmínit, že v naší společnosti se stavíme k plně elektrickým vozidlům otevřeně, ale zároveň pragmaticky. Uvědomujme si, že první krok je pokračování v rozšiřování infrastruktury nastavené Evropskou unií. A z dostupných vozidel vybírat ta, která budou odpovídat našim požadavkům jak na předpokládaný dojezd, tak celkové náklady na provoz. Neznamená to, že vozidlo, které má dojezd 300 km, je pro nás nevhodné, ale musíme pro něj najít uplatnění.

 

Jaké máte ohlasy na plug-in hybridní auta od kolegů?

Velmi pozitivní. Protože tato auta si vybírají kolegové, kteří primárně tuto technologii znají. Protože pro jejich správné fungování je nutné správné používání. Jako příklad mohu uvést, že naše plug-in hybridní vozidla mají dokonce ještě nižší spotřebu benzinu, než je uvedená ve velkém technickém průkazu. A to proto, že primárně využívají jízdu na elektřinu. 

 

Máte v plánu časem vyměnit plug-in vozy za plně elektrické?

Vnímáme plug-in hybridní vozidla jako přechodné řešení od mild-hybridních vozidel k plně elektrickým. Protože aktuální nabídka těchto vozidel zatím plně neodpovídá našim potřebám na 100 procent. Ale očekávám, že to se v následujících dvou letech změní.

 

Jaký vy osobně máte vztah k autům? Je to pro vás nutnost nebo koníček?

Auta jsou pro mě práce, kterou mám rád, ale spíše než auta samotná mě baví možnost komunikovat s kolegy, našimi partnery v našich pobočkách a podílet se na hledání nejvhodnějšího řešení pro naši společnost, pro naše kolegy.

 

Co ve vašem voze nesmí chybět?

Reflexní vesta ve dveřích řidiče pro všechny neočekávané události, software pro navigaci, abych si zadal cíle cesty, a oblíbená hudba.

 

Máte nějaký vysněný model auta?

Vysněné auto typu Lamborghini Countach z roku 1986 už nemám. Měl jsem ho jako kluk na plakátu v dětském pokoji. Bohužel, tento sen skončil v okamžiku, kdy jsem měl možnost se tímto autem svézt a zjistit, že jízda na klikaté horské silnici je pro běžného řidiče spíše snem zlým než něčím, co by si chtěl zopakovat. Asi je hezké mít nějaký sen, ale možná je lepší držet se od něj v bezpečné vzdálenosti, protože to očekávání pak může být jiné – jako v případě Lamborghini pro mě.

 

 

Text: Martina Peřinková

Foto: Martin Faltus

 

 

Číst dál Zobrazit méně