Průzkum - Arval Mobility Observatory

Průzkum - Arval Mobility Observatory

Středa, Září 11, 2019
muz-v-aute

 

Pořád se lišíme

I když se způsoby využívání firemních vozidel v Česku a ostatních západoevropských zemích postupně přibližují, stále existují oblasti, v nichž jsou patrné výrazné rozdíly.

 

Na jaře letošního roku proběhla další vlna rozsáhlého výzkumu s názvem Arval Mobility Observatory, který mapuje užívání firemních vozidel. Na otázky výzkumníků odpovídali manažeři firem odpovědní za vozové parky ve 12 zemích Evropy včetně Česka a v Turecku. Celkem proběhlo 3 930 rozhovorů.

 

Počty aut porostou

Už řadu let mezi správci firemních vozových flotil převažují ti, kteří věří v budoucí nárůst počtu vozidel v jejich autoparcích, nad těmi, kteří předpokládají pokles. V České republice se nicméně toto pozitivní saldo rok od roku zmenšuje. Zatímco v roce 2015 bylo pozitivně naladěných manažerů o 15 procentních bodů více než negativně, letos už činil rozdíl pouze 9 procentních bodů. Pro nárůst se vyslovilo 11 % dotázaných, pro pokles 2 %.

V ostatních sledovaných evropských zemích je výrazně více optimistů (18 %), ale také pesimistů (7 %), takže výsledné skóre je tam 11 % do plusu.

Zajímavé informace vyplývají ze srovnání pozitivních a negativních očekávání v různých velikostních kategoriích firem. Více pozitivně smýšlejících manažerů najdeme ve velkých firmách nad 500 zaměstnanců. V Česku je jich 27 % a v Evropě 26 %. Nejméně optimistická očekávání mají manažeři firem s méně než deseti zaměstnanci v Evropě a s 10 až 49 zaměstnanci v Česku. Tato velikostní kategorie u nás byla také jediná, v níž převážil negativní názor (7 %) nad pozitivním (2 %). Meziroční srovnání ukazuje, že důvěra v budoucí rozšiřování počtu vozidel stabilně vzrůstá u větších firem, a naproti tomu u malých slábne.

 

Čím větší, tím kratší dobu

Délka ponechání vozů ve firemním užívání se po loňském zkrácení na 5,7 roku opět prodloužila na 6 let v Evropě, resp. 6,1 roku v ČR. Nejkratší dobu si ponechávají vozidla firmy nad 500 zaměstnanců – v Česku 5,4 roku a v Evropě dokonce 5,1 roku. Určitě není překvapením, že při rozdělení firemních vozidel na lehká užitková a osobní zjistíme, že užitkové vozy si firmy ponechávají výrazně déle. Češi 6,9 roku, ostatní evropské země 7,1 roku. Nejdelší doba ponechání (6,9 roku všechna a 8 let užitková) byla zaznamenána u firem mezi 10 a 49 zaměstnanci v Česku a u firem do 9 zaměstnanců v Evropě.

 

Už i Čechy zajímá ekologie

Předchozí ročníky výzkumu ukazovaly, jak ve většině evropských zemí narůstá zájem fleetových manažerů o vozidla s alternativním pohonem a naproti tomu v Česku zůstávají firmy vůči tomuto trendu imunní. Realizátoři výzkumu si tento rozdíl vysvětlovali absencí daňových pobídek pro pořízení ekologických vozidel u nás. Přestože se od loňska v pobídkách ze strany české vlády mnoho nezměnilo, letošní výzkum zaznamenal výraznou změnu v uvažování o alternativních pohonech i v České republice. Může za to pravděpodobně společenská odpovědnost, která se postupně stává standardní součástí podnikové kultury zvláště větších a velkých firem.

Přesto je rozdíl v zájmu o alternativní pohony u nás a jinde v Evropě doslova propastný. Zatímco v Česku se nějaké alternativní vozidlo nachází ve 4 % firemních autoparků, v Evropě je to 21 %. V používání hybridních vozů, plug-in hybridů a elektromobilů jsou čísla zhruba poloviční. V ČR najdeme tato auta ve 3 %, v 1 % a ve 2 % autoparků, naproti tomu v Evropě jsou zastoupena ve 14 %, 11 % a 12 % autoparků. Podle očekávání využívají alternativy častěji velké firmy, v ČR alespoň jedno takové vozidlo má 8 % firem s 500 a více zaměstnanci, v Evropě dokonce 42 % firem této velikostní kategorie. Zemí s nejvyšším podílem autoparků obsahujících alespoň jeden vůz na alternativní pohon je Nizozemí (44 %), následované Velkou Británií (34 %) a Francií (28 %).

O budoucím využití alternativních pohonů uvažuje v Česku 6 % firem, které takové vozidlo zatím nepoužívají, v ostatních sledovaných evropských zemích je to 19 %. Shodně ve všech zemích směřují preference budoucího nákupu k elektromobilům a hybridním vozidlům. Nejmenší zájem je o plug-in hybridy.

Zaostávání ekologického smýšlení českých manažerů za kolegy z jiných evropských zemí je patrné i z odpovědí na to, zda v jejich firemní car policy jsou či budou zohledněna nová pravidla pro testování spotřeby a emisí CO2 vozidel – tzv. test WLTP. Kladně odpovědělo 36 % zástupců českých firem a 68 % zástupců firem v ostatních sledovaných zemích. Upravovat úroveň vozů, které svým zaměstnancům poskytují, je kvůli WLTP připraveno 18 % firem v Česku a 37 % firem v ostatních zemích. Pokud dotazovaní manažeři připouštějí změny v autoparcích způsobené WLTP, spočívají tyto změny nejčastěji ve volbě jiných modelů nebo značek s nižšími emisemi, případně ve volbě jiných typů pohonů. Změny kvůli WLTP se nejvíce dotýkají firem nad 500 zaměstnanců, drtivá většina malých firem si takovéto změny vůbec nepřipouští.

Znatelný rozdíl mezi manažery z Česka a ostatních zemí se projevuje také v úmyslech nakupovat dál auta s dieselovým motorem. V Česku je ochotno snížit jejich počet 16 % manažerů odpovědných za fleet, přičemž ve zbytku Evropy by se tímto směrem vydal víc než dvojnásobek dotazovaných, přesně 34 %. Své kupní chování v případě automobilů na dieselový pohon nehodlá změnit 54 % českých firem oproti 46 % firem z ostatních evropských zemí. Alternativními pohony chtějí diesely nahrazovat 4 % manažerů v ČR oproti 21 % v ostatních evropských zemích.

 

Velcí sázejí na operativní leasing

Mezi metodami financování vozového parku v ČR nad ostatními sledovanými evropskými zeměmi převažuje nákup vozidel do vlastnictví. V Česku se takto pořizují auta do 54 % parků, v cizině jen do 40 %. Větší oblibě se vlastní nákup těší v kategorii malých firem. Ty do 9 zaměstnanců u nás nakupují auta do vlastnictví v 66 % případů, v zahraničí ve 48 %. Z firem nad 500 zaměstnanců volí tuto metodu u nás 49 %, v ostatních evropských zemích 29 %.

Druhé místo mezi metodami financování vozidel zaujímá ve sledovaných evropských zemích operativní leasing s 30 %, v ČR je to 18 %, což je o jeden procentní bod za finančním leasingem, který u nás má 19 %. V cizině využívá finanční leasing 24 % firem. Obliba operativního leasingu u nás však v posledních letech neustále mírně stoupá, zatímco finanční leasing u firem do 500 zaměstnanců ztrácí na atraktivitě. U českých firem nad 500 zaměstnanců má zájem o finanční leasing kolísavou úroveň.

Operativní leasing podle předpokladů nejvíce využívají velké firmy. Ty nad 500 zaměstnanců u nás z 30 %, v ostatní Evropě z 52 %, v kategorii 100 až 499 zaměstnanců je to 22 % resp. 41 %. Velký, dosud nevyužitý potenciál pro další růst operativního leasingu se nachází v kategorii malých firem, kterým leasingoví operátoři musí ještě intenzivněji a srozumitelněji představovat všechny výhody, jež tato metoda financování přináší. Že se to začíná dařit, ukazuje pozvolný nárůst podílu operativního leasingu i v malých autoparcích.

Na otázku, zda mají v úmyslu v následujících třech letech rozvíjet operativní leasing, odpovědělo kladně 35 % manažerů v Česku a 38 % manažerů v ostatních sledovaných zemích. Největší zájem se opět projevil v kategorii firem nad 500 zaměstnanců. V ČR bylo zaznamenáno 62 % kladných odpovědí, v ostatních evropských zemích 59 %.

 

Premianti v telematice

Přestože v řadě oblastí řízení a správy autoparků firmy v Česku za těmi zahraničními zaostávají, ve využívání telematických nástrojů patříme naopak mezi premianty. Telematika umožňuje přenos dat za účelem monitorování spotřeby paliva, chování řidiče, polohy vozidla apod. a v ČR ji využívá 33 % autoparků. Proti loňsku tento podíl u nás narostl o 6 procentních bodů. V cizině využívá telematiku jen 21 %. Více než u nás je telematika nasazována pouze v Turecku, kde její podíl dosahuje dokonce 53 %.

Podobně jako u operativního leasingu, i obliba telematiky stoupá s velikostí firem. Zatímco v kategorii nad 500 zaměstnanců najdeme telematická zařízení ve vozidlech 63 % firem v ČR a 32 % v Evropě, firmy do 9 zaměstnanců mají tuto výbavu jen ve 13 % v ČR a v 11 % v ostatních evropských zemích. O něco častěji se nasazuje telematika u lehkých užitkových vozidel než u osobních automobilů.

Kromě vlastního podílu využívání telematiky se mezi Českem a zbytkem Evropy liší také důvody, proč jsou tato zařízení nasazována. Zatímco u nás převažuje snížení nákladů na vozový park (54 %) a bezpečnost řidičů (52 %), v cizině je to lokalizace vozidel (49 %). Mezi další důvody zavádění telematiky patří optimalizace tras (v ČR 38 %, v Evropě 31 %) a zlepšení chování řidičů (v ČR 27 %, v Evropě 30 %).

Výzkum také zjišťoval, zda firmy umožňují svým zaměstnancům zvolit si individuálně svůj vůz nebo alespoň část jeho vybavení. V České republice tento přístup uplatňuje zhruba třetina firem (32 %). Častěji je využíván ve firmách s více než 100 zaměstnanci (37 %) nebo v sektoru služeb.

 

Sdílení a spolujízda u nás fungují

Na rozdíl od ostatních sledovaných evropských zemí se v ČR ve firemních autoparcích výrazně více využívá sdílení aut nebo spolujízda. Zatímco sdílení uplatňuje 25 % tuzemských firem, v Evropě je to 17 %. Spolujízdu u nás praktikuje dokonce 44 % firem oproti 24 % v ostatních zemích. Oba principy se uplatňují častěji ve velkých společnostech. Podobně vysoký podíl uvedených dvou způsobů využívání služebních automobilů jako u nás byl zjištěn také v Turecku a ve Velké Británii.

Podle autorů výzkumu je vyšší využívání spolujízdy a sdílení aut vyvoláno nedostatečnou nabídkou leasingových společností, které na některých trzích nedokážou pokrýt poptávku po komplexních produktových řešeních. Firmy si tento nedostatek vykrývají tvorbou vlastních systémů pro sdílení aut či spolujízdu. Zavedením komplexních nabídek ze strany leasingových společností by se mělo rozšíření uvedených způsobů využívání firemních aut omezit.

Na druhou stranu je zajímavé, že zatímco v Česku by bylo ochotno vzdát se alespoň části firemních aut ve prospěch alternativních způsobů dopravy jen 1 % oslovených manažerů, v ostatních evropských zemích na tuto otázku odpovědělo kladně 16 % dotazovaných.

 

Jak je z uvedených výsledků vidět, přestože je Česko součástí Evropské unie už 15 let, stále si udržujeme některá specifika, která nás od ostatních zemí odlišují.

 

Štítky: 

Press Contact

Petr Dospiva, Head of Product and Marketing ARVAL CZ
Telefon 
261109011