Téměř čtvrtina českých společností z průzkumu Arvalu bude rozšiřovat vozový park, největší výzvou pro ně budou alternativní paliva

Data 22 Nov 2023

Řada českých firem se v příštích letech chystá rozšiřování svých flotil, vzhledem k měnící se situaci na automobilovém trhu, která přináší řadu výzev. Patří mezi ně například zavádění alternativních pohonů nebo přizpůsobování se restriktivním veřejným politikám, jak vyplývá z výzkumu leasingové společnosti Arval.

Průzkum Arval Mobility Observatory odhalil, že 22 % zapojených společností plánuje během příštích 3 let rozšířit svůj vozový park. Tato rozhodnutí jsou často spojena s novými obchodními aktivitami, které vyžadují rozšíření firemní flotily. Zároveň často hrají roli i potřeby v oblasti lidských zdrojů, jako je například nábor nových talentů nebo udržení stávajících zaměstnanců.

16 % dotazovaných firem chystá pro zaměstnance možnost sdílených vozidel. Snížení daní jako motivaci pro zvětšování flotil uvedlo 15 % společností. „Očekáváme, že rozšiřování firemních vozových parků půjde ruku v ruce se zaváděním elektrifikovaných vozidel, rostoucí poptávku po elektromobilech vnímáme dlouhodobě,“ komentuje výsledky průzkumu generální ředitel Arvalu Aleš Polák.  

Před firmami stojí řada výzev

Zavádění elektromobility a dalších alternativních paliv představuje poměrně velký odklon od toho, na co byly společnosti doposud zvyklé. S touto změnou souvisí potřeba infrastruktury i vypořádání se zatím vyššími pořizovacími cenami nových elektromobilů. Právě zavádění nových technologií uvedlo jako výzvu celých 31 % firem z průzkumu. Kromě samotných technických změn je potřeba znát legislativu, daňové povinnosti a další náležitosti. Samostatnou kategorií je pak také schopnost přesvědčit zaměstnance o prospěšnosti změn a ke spolupráci při jejich zavádění.

Na tuzemském trhu nicméně existují subjekty, které do elektromobility „šlapou“ s předstihem. „Přechod k elektromobilitě je logickým krokem k dosažení našeho cíle být v roce 2025 uhlíkově neutrální. S tím souvisí i naše rozhodnutí odebírat od našich dodavatelů výhradně zelenou elektřinu,“ říká Zuzana Filipová, ředitelka komunikace a udržitelnosti MONETA Money Bank.

Jak je to s logistikou?

V oblasti elektrifikovaných vozidel zaujímají speciální pozici logistické firmy. Silniční přeprava produkuje poměrně velké množství emisí CO2, úplný přechod na elektromobilitu ale zatím není možný. „V příštích třech letech rozhodně plánujeme další rozšiřování vozového parku. Ve hře jsou i elektrifikovaná nákladní vozidla, možnosti jejich využití jsou ale v logistice v tuto chvíli omezené. Raben v Polsku ve spolupráci se společnostmi Volvo Trucks a Ikea Industry provozuje tři elektrické nákladní vozy, poznatky z jejich provozu pak plánujeme využít při možné elektrifikaci přepravy ve větším měřítku,“ říká Jitka Kocálová, marketingová manažerka Raben pro ČR a SK.

Sníženou efektivitu elektrifikovaných nákladních vozidel ukázal i průzkum leasingové společnosti Arval realizovaný v anglickém Bedfordshire. Z průzkumu vyplynulo, že přeprava těžkých nákladů snižuje reálný dojezd elektrických užitkových vozidel o 23 až 31 %. V budoucnu proto bude nezbytné se zaměřit na výzkum ohledně zvýšení dojezdů a budování potřebné infrastruktury.

Zdroje:
Arval Mobility Observatory 2023
Arval EV towing report

 

 

 

Číst dál Zobrazit méně