SME hub

PRÁCE NA DÁLKU - DOPAD NA MOBILITU ZAMĚSTNANCŮ A FIREMNÍ STRATEGII

Z korporátu 3 Nov 2021

COVID-19 urychlil přechod k práci na dálku v rámci celé Evropy a silně zasáhl kancelářské trhy. Lockdowny a omezení pohybu ve všech evropských zemích v průběhu roku 2020 a na začátku roku 2021 způsobily utlumení. Realitní trhy však do krize vstoupily s velmi silnými základy a na některých trzích jsou již zřejmé první známky oživení. I tak ale vzestup práce na dálku během pandemie pravděpodobně změní způsob využívání kanceláří, organizaci práce a to, jak cestujeme – s důrazem na alternativní řešení mobility a potřeby flexibility.

V oblasti mobility zaměstnanců zdravotní krize urychlila implementaci řešení, která odrážejí modernější způsoby života i práce. Kvůli obavám z nakažení se spotřebitelé vyhýbali tradičním formám veřejné dopravy a sdílené mobility ve prospěch osobních automobilů nebo mikromobilitních řešení (kolo, koloběžka), u nichž došlo k významnému nárůstu používání. Přestože firmy zahájily přechod na alternativní řešení mobility už před pandemií, COVID-19 tuto tendenci jednoznačně urychlil. Podle nejnovějšího barometru Arval Mobility Observatory dnes už 71 % společností zavedlo alespoň jedno novější, zelenější a bezpečnější řešení mobilty.

Představujeme čtyři scénáře popisující, jak se můžou vyvíjet podnikové flotily, mobilita a firemní realitní strategie.

 

1: Hybridní přístup – Satelitní kanceláře

Zřízení řady satelitních kanceláří – potenciálně coworkingových místností – a zároveň zachování zmenšených prostor hlavního sídla, kde zaměstnanci sdílejí pracovní stoly a střídají práci z domova s prací z kanceláře. Dopad na tradiční firemní vozové parky je minimální a zaměstnancům bez příspěvku na auto by mohla být nabídnuta alternativní řešení mobility, jako je sdílení aut, sdílení jízd a benefity na jízdy na kole. 

 

2: Maximalizace práce na dálku

Téměř úplná nebo kompletní práce na dálku snižuje náklady na nemovitosti. Minimalizuje také dopady využívání fyzických prostor a cestování na životní prostředí a zaměstnancům usnadňuje život z hlediska cestování, protože do coworkingového prostoru zamíří pouze příležitostně, aby se viděli s kolegy. Řidičům by byl nabídnut mobilitní balíček včetně služebního auta. 

 

3: Hybridní přístup – flexibilní pracovní režim

Přestavba stávajících kanceláří na společné prostory, jako jsou zasedací místnosti a větší kanceláře. Zaměstnanci mají možnost být fyzicky v kanceláři, ale zároveň mohou podle potřeby pracovat na dálku. Firemní vozové parky zůstávají beze změny, zatímco mohou být posíleny řešení pro sdílení automobilů a mikromobilitu, jako jsou městská kola.

 

4: Rychlý návrat do kanceláří

Návrat na pracoviště a ke způsobu práce, který byl zaveden před Covidem 19.

Nulový dopad na správu firemních vozových parků, kdy by někteří zaměstnanci měli zájem o návrat do kanceláří, zatímco jiní by se příliš nechtěli vracet k dlouhému dojíždění.

 

Shams-Dine El Mouden, ředitel Arval Consulting, k tomu říká: „Existuje obrovské množství faktorů, které určují, zda společnost může změnit způsob fungování a práce. Je zřejmé, že některá odvětví jsou k tomu lépe uzpůsobená než jiná. Čtyři scénáře, které představujeme, však ukazují, že průmyslová odvětví méně vázaná fyzickými omezeními se mohou transformovat a kombinovat vzdálené pracovní postupy za účelem dosažení efektivity. Zaměstnancům umožní zachovat si flexibilitu, ale zároveň i pocit propojení s podnikáním. Dokonce mohou i prospívat místnímu prostředí. Kromě toho nepředpokládáme, že by bylo nutné zásadně měnit velikost nebo strukturu vozových parků, zejména co se týče automobilů, které jsou k práci potřeba. Pokud ke změnám dojde, budou souviset spíše se stávajícími trendy, které na trhu hrály roli už před Covidem 19.

„Tyto čtyři scénáře s novou flexibilitou, využitím nemovitostí a souvisejícími službami se budou pravděpodobně lišit napříč odvětvími i sektory. Nové způsoby práce budou muset brát v potaz spokojenost zaměstnanců a využívat a zpřístupňovat kanceláře a pracovní prostory k udržování přímých kontaktů, a tedy i firemní kultury. Budeme mít k dispozici méně prostoru, ale zato bude kvalitnější,“ dodává Olivier Selles, vedoucí inovací v BNP Paribas Real Estate.

Číst dál Zobrazit méně