CKK

Arval CZ podporuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

CSR 5 Apr 2023

Mezinárodní organizace Červený kříž je všeobecně známá, stejně jako Český červený kříž. Tato národní organizace ale není jediná, která pod hlavičkou Červeného kříže působí. Zastřešuje desítky menších oblastních spolků, které působí v jednotlivých regionech. Stejně jako Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1, s nímž spolupracuje také Arval.

Hlavní činností oblastního spolku je příprava na krizové a mimořádné události jak menšího, tak velkého rozsahu. Mezi menší mimořádné události patří například požár. V tomto případě spolek zajišťuje asistenci složkám záchranného systému v podobě dodávání občerstvení a další potřebné pomoci, kterou záchranáři během samotného zákroku potřebují. Spolek však pomáhá také i lidem, kteří v důsledku podobné události přišli o domov. V součinnosti s dalšími články řetězce, kterým může být třeba městský úřad, poskytují takto postiženým lidem hygienické potřeby či oblečení.

Za mimořádné či krizové situace většího rozsahu se považují takové události, jako byla například covidová pandemie nebo ozbrojený konflikt. „Naším důležitým úkolem je také koordinace činnosti dobrovolníků. To jsou lidé, kteří nejsou stálými členy Červeného kříže, ale při nějaké zásadní události se přihlásí jako dobrovolníci a chtějí pomáhat,“ vysvětluje Jaroslava Marková, ředitelka Úřadu oblastního spolku.

Další činností, kterou Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 vyvíjí, je vzdělávání pro děti, dospělé, ale i firmy. Jedná se o kurzy první pomoci a prevenci a ochranu obyvatelstva při mimořádných událostech. Účastníci těchto kurzů se tak mimo jiné dozvědí, jak se chovat při evakuaci, jak sbalit evakuační zavazadlo a další důležité informace.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 disponuje vlastní humanitární jednotkou, což je speciální tým nasazovaný v případě povodní, požárů nebo autonehod většího rozsahu. Tento tým poskytuje i důležitou psychologickou pomoc. A právě členem tohoto týmu je i zaměstnanec Arvalu Jirka Eichler, který do spolupráce zapojil i další své kolegy.

Arval se podílí na přípravě vánočních balíčků pro děti z azylových domů, uspořádal rovněž sbírky materiální pomoci pro Ukrajinu, kterou předal právě Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 1. Zaměstnanci Arvalu se také zúčastnili kurzu první pomoci. A v neposlední řadě Arval ve spolupráci se svým partnerem Hyundai poskytl spolku elektrické vozidlo. „S radostí podporujeme projekty, které pomáhají zachraňovat životy, a to nejen na silnicích. Jsme rádi, že můžeme ve spolupráci se společností Arval přispět k dobré věci,“ uvedl Ondřej Pospíšil, obchodní ředitel Hyundai Motor Czech.

Vozidlo využívá spolek převážně k cestám na výukové kurzy první pomoci, neboť resuscitační pomůcky jsou velmi objemné a pronájem vozidla tyto cesty velmi usnadnil. „Moc si této spolupráce vážíme a děkujeme za ni. Je skvělé, že v současné době, kdy je problém sehnat auto, jsme měli od Arvalu k dispozici vozidlo opravdu rychle, bez dlouhého čekání,“ říká Jaroslava Marková.

CKK

Projekt, který můžete podpořit:

Jedním z projektů, který je pro oblastní spolek momentálně velmi důležitý, je propagace bezplatného dárcovství krve. Protože krevním bankám chybějí hlavně prvodárci, tedy noví mladí dárci krve, realizuje spolek edukační workshopy na středních školách. Jejich cílem je osvěta a zvýšení počtu dárců. Tím se může stát kdokoliv, spolek spolupracuje i s několika společnostmi, jejichž zaměstnanci darují krev pravidelně.

Číst dál Zobrazit méně