Photo de le nouvelle offre B2C

ARVAL A CLIMATESEED UZAVÍRAJÍ GLOBÁLNÍ PARTNERSTVÍ

CSR 5 Mar 2021

ARVAL A CLIMATESEED UZAVÍRAJÍ GLOBÁLNÍ PARTNERSTVÍ

Arval a ClimateSeed spojují své síly a uzavírají globální partnerství v oblasti životního prostředí. Díky této spolupráci dokončí Arval své poslání doprovázet své zákazníky po celou dobu jejich cesty k nulovým emisím, a nabídne účast na tematických projektech těm, kteří se již podílejí na procesu dekarbonizace v rámci společnosti nebo vozového parku.

Důsledky změn klimatu jsou již viditelné a dochází k nim stále rychleji. Dosažení globální uhlíkové neutrality do roku 2050 se jeví jako způsob, jak splnit cíle Pařížské dohody, mezi které patří udržení oteplení pod 1,5 °C. Organizace a společnost jako celek mohou přispět ke globální uhlíkové neutralitě hlavně dvěma způsoby: snížením globálních emisí a zvýšením propadů uhlíku. Organizace proto musí nejprve určit hodnoty svých vlastních emisí CO2, následně je snížit a pozitivně přispět ke změně klimatu zapojením se do projektů snižování zbytkových emisí CO2.

Arval od roku 2018 podporuje své zákazníky v jejich energetickém přechodu prostřednictvím přístupu SMaRT (Sustainable Mobility and Responsibility Targets – cíle udržitelné mobility a odpovědnosti). Při implementaci této metodiky se zákazníci mohou potýkat se zbytkovými emisemi CO2, které nebudou moci v dohledné době eliminovat. Proto se účast na projektech snižování CO2 stává klíčovou. Mezi hlavní témata těchto projektů patří ochrana lesů, zalesňování, energetická účinnost, obnovitelná energie, komunitní projekty a vodní a odpadové hospodářství.

ClimateSeed je první sociální podnik vzniklý ve spolupráci s týmem laureáta Nobelovy ceny míru prof. Yunuse, a je 100% dceřinou společností skupiny BNP Paribas Group, reinvestující všechny zisky do environmentálních projektů. Projekty ClimateSeed doplňují přístup SMaRT, míří nad rámec měření a redukce a nabízí možnost podílet se na projektech snižování uhlíku se silnými sociálními a environmentálními dopady.

Toto partnerství mezi oběma společnostmi bude mít pět fází:

Díky přístupu SMaRT budou týmy Arval Consulting schopny vytvořit plán na snížení emisí CO2 pro vozové parky svých zákazníků.
Týmy Arval Consulting poté vypočítají jejich novou uhlíkovou stopu.
Za účelem vyrovnání potenciálních zbytkových emisí CO2 bude zákazníkům poskytnut bezplatný přístup na platformu ClimateSeed.
Klienti získají možnost zapojit se do certifikovaných projektů snižování CO2 prostřednictvím platformy ClimateSeed a bude jim vystaven certifikát o podporovaných projektech.
Obdrží také podklady pro externí a interní komunikaci.

„WIN-WIN-WIN“ PARTNERSTVÍ
Toto partnerství bude přínosem pro obě společnosti i jejich zákazníky. Pro ClimateSeed spočívá výhoda v tom, že díky této spolupráci získá co největší množství lidí přístup k jejich katalogu certifikovaných projektů. Pro Arval to znamená další krok k posílení jeho závazku jako lídra v oblasti udržitelné mobility v rámci nové strategie Arval Beyond.

Sociální podnikání je ústřední hodnotou tohoto partnerství, proto se společnosti Arval a ClimateSeed zavázaly reinvestovat veškeré zisky buď ve prospěch klientů Arvalu (do programů školení o udržitelnosti, iniciativ na zvyšování povědomí zaměstnanců), nebo do vytváření nových programů pro boj proti klimatickým změnám.

„Jsme velmi rádi, že máme možnost zahájit spolupráci se společností ClimateSeed, naším přímým partnerem, který je stejně jako my součástí skupiny BNP Paribas. V případech, kdy je spolehlivost klíčovým faktorem, je zásadní nabídnout zákazníkům Arvalu možnost spolupracovat s důvěryhodným partnerem, který má s oblastí boje proti klimatickým změnám zkušenosti, a pomoci jim tak dosáhnout jejich cílů společenské odpovědnosti,“ uvedl Shams Dine El Mouden, ředitel Arval Consulting.

„ClimateSeed je hrdým partnerem společnosti Arval pro oblast boje proti klimatickým změnám. Jsme vděční za možnost poskytnout jejím zákazníkům řešení pro urychlený přechod k zelenější mobilitě. Dekarbonizace a podílení se na projektech snížení emisí CO2 patří mezi nezbytné kroky potřebné k dosažení globální uhlíkové neutrality. Všechny projekty mají nejen pozitivní environmentální a sociální dopady, ale také podporují místní komunity a chrání planetu a její biologickou rozmanitost,“ říká Sébastien Nunes, generální ředitel ClimateSeed.

O ClimateSeed:
ClimateSeed je sociální podnik založený BNP Paribas ve spolupráci s týmem prof. Yunuse, nositelem Nobelovy ceny za mír.

Pomáhá organizacím se transparentním způsobem podílet na projektech snižování uhlíku, které chrání planetu a biodiverzitu a podporují místní komunity.

Prostřednictvím své centralizované platformy propojuje ClimateSeed udržitelné projekty po celém světě s korporacemi a organizacemi, které chtějí podporovat projekty týkající se snižování uhlíku (uhlíkové náhrady) a mít pozitivní sociální a environmentální vliv na planetu.

Díky ClimateSeed mají organizace přístup k nejkvalitnějším projektům, které prošly důkladným procesem tříúrovňového ověřování, včetně certifikace projektů, hloubkové kontroly bankovnictví a posouzení v oblasti praní špinavých peněz, a získaly potvrzení vydané interním výborem pro udržitelnost společnosti ClimateSeed.

Jako sociální podnikání je společnost ClimateSeed plně zavázána reinvestovat své zisky a podporovat sociální a environmentální programy v boji proti změně klimatu. Zasazuje se o transparentní kroky v oblasti klimatu prostřednictvím svých služeb a nástrojů a svým klientům nabízí bezpečnost a efektivitu.

www.climateseed.com

The journey goes on
Číst dál Zobrazit méně