Ocenění v oblasti společenské odpovědnosti

Ocenění v oblasti společenské odpovědnosti

Pondělí, Srpen 5, 2019
Jean-Laurent Bonnafé - CEO BNP Paribas

Vážení kolegové,

je mi velkým potěšením, že se s vámi mohu podělit o cenu pro nejlepší banku v oblasti společenské odpovědnosti – World's Best Bank for Corporate Responsibility' – za rok 2019, kterou jsme právě získali od časopisu Euromoney. Toto nedávné uznání je výsledkem každodenních snah každého z vás ve veškerých našich oblastech podnikání, funkcích i zemích, kde působíme. Spolu s Executive Committee jsem vám chtěl vyjádřit naše srdečné poděkování. Ve světě, kde nás všechny trápí témata, jako vzrůstající nerovnosti a rizika spojená se změnami klimatu, je velmi důležité i prostřednictvím podnikatelských aktivit Skupiny přispívat k vytváření ekologičtějšího a ke všem přívětivějšího světa.

 

Právě s tímto záměrem jsme se před dvěma lety rozhodli, že Company Engagement bude středobodem naší strategie rozvoje spolu s digitalizací našich výrobků a služeb.  Byla to rozhodná, náročná volba, v níž se odráží to, čemu v BNP Paribas všichni věříme: abychom vybudovali udržitelnou, úspěšnou banku, která má světu co říct, musíme naplňovat společenská očekávání našich zainteresovaných subjektů stejnou měrou, kterou bojujeme s výzvami digitalizace

 

V roce 2015 OSN zveřejnila svých 17 cílů udržitelného rozvoje. Jsou užitečným modelem pro společnosti, které chtějí podnikat kroky ve prospěch celé společnosti a my sami jsme tyto cíle začlenili do našeho strategického plánu. Usilujeme o dosažení vynikajících výsledků prostřednictvím našich politik v oblasti CSR a jejich uplatňování, stejně jako prostřednictvím našich politik v oblasti rovnosti pohlaví a diverzity, našich řešení v oblasti udržitelného financování pro společnosti i jednotlivce, a také pomocí našich dobrovolnických a filantropických programů.

Své činnosti soustředíme především na čtyři oblasti, v nichž se domníváme, že můžeme mít skutečně pozitivní vliv: transformace energetiky a životní prostředí; sociální začleňování mladých lidí; podnikatelé; a místní komunity.

Tato strategie nám umožňuje zaujmout pozici vůdčího subjektu na slibných rostoucích trzích budoucnosti a také nám poskytuje příležitosti v oblasti našeho vlastního udržitelného růstu. Díky této strategii jsme blíže svým klientům, například tím, že jim pomáháme, aby sami docílili pozitivního vlivu na společnost prostřednictvím vlastních rozhodnutí a činností.

 

Spolu s vámi tedy budujeme banku, která bude ještě atraktivnější a plnohodnotnější součástí společnosti, a to nejen pro klienty, ale pro společnost jako celek. Ještě důležitější však je, že my všichni – 200 000 zaměstnanců BNP Paribas Group – společně budujeme banku, o níž budeme moci s hrdostí mluvit s budoucími generacemi.

 

Rád bych také využil této příležitosti k tomu, abych spolu s Executive Committee vyjádřil, že si velmi ceníme pevného odhodlání, které si vaše práce žádá každý den. Uvědomujeme si, že rozsah zásadních změn, kterými teď Skupina prochází, stejně jako prostředí, díky němuž je vaše práce často složitá a obtížná, si žádají veškerý váš talent a nasazení.

 

Ještě jednou velké díky vám všem za vaše nasazení!

 

Jean-Laurent Bonnafé

Chief Executive Officer

Nejlepší světová banka v oblasti CSR

World's Best Bank for Corporate Responsibility

Press Contact

Petr Dospiva, Head of Product and Marketing ARVAL CZ
Telefon 
261109011