Charitativní aktivity

Podporujeme kvalitní a prověřené projekty

Mezi aktivity, kterým se ARVAL dlouhodobě věnuje, patří i podpora charitativních, zdravotních a ekologických organizací. Spolupracujeme například s Nadačním fondem La Vida Loca, s Člověkem v tísni, Českým červeným křížem a dalšími.

Dobročinný koncert La Vida Loca

V lednu 2020 jsme podpořili projekt „Život v kufříku“ nákupem vstupenek na charitativní koncert pořádaný ve světoznámém clubu Hard Rock Café Prague. Akci pořádal pátým rokem nadační fond La Vida Loca, se kterým již dlouhou dobu spolupracujeme. Nadace pomáhá odloženým miminkům v baby boxech (ročně je jich v ČR asi 500) uchovávat vzpomínky v rámci projektu „Život v kufříku“. Více se o něm můžete dozvědět ZDE.

 

Finanční dar handicapované tenisce

FOR THE MANY JOURNEYS IN LIFE – nový slogan naší společnosti, který vyjadřuje náš zájem věnovat se všem možnostem mobility. WE ARE TENNIS – jedno z hesel naší skupiny BNP Paribas, která podporuje největší tenisové akce světa, jako Fed Cup či Roland Garros. A TEĎ SPOJÍME OBOJÍ DOHROMADY – mobilitu a tenis. Rozhodli jsme se věnovat finanční dar Petře Křížkové, která se navzdory svému pohybovému handicapu, v každé volné chvíli věnuje své velké lásce – tenisu. Petra prostředky použije na nákup vhodnějšího kolečkového křesla, aby se v tenise mohla nadále zlepšovat.

 

Pomoc dětem z dětských domovů 

Arval již dlouhou dobu spolupracuje s organizací Letní dům, která již více než 20 let pomáhá mladým lidem z dětských domovů, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému životu. Cílem poskytovaných služeb je posílení sociálních schopností a praktických dovedností, které mladým lidem po ukončení ústavní výchovy umožní plynulý přechod do samostatného života. Arval poskytl Letnímu domu zvýhodněný pronájem a bezplatný servis vozu, který potřebují ke své každodenní práci.

 

Další vůz pro Oblastní charitu Pardubice 

V létě roku 2018 jsme darovali Oblastní charitě Pardubice automobil k zajištění terénních služeb pro nemocné a seniory. Od roku 2013 je to již šestý vůz, který pomůže při péči o potřebné.

 

Spokojenost našich klientů pomáhá nejen Arvalu

Naše společnost provádí každoročně průzkum spokojenosti svých klientů. Výsledky nám napomáhají neustále zlepšovat naše produkty a služby. A nejen to. V předešlém roce jsme se rozhodli za každý vyplněný dotazník věnovat několik set korun na dobrou věc. Podpořili jsme kulturní a vzdělávací centrum Elpida, které se věnuje projektům na podporu aktivního života seniorů, kterému jsme předali částku Kč 75 200,--. Koncem března 2017 jsme spustili další průzkum, v rámci kterého tentokrát podpoříme nadační fond La Vida Loca. Zde se opět podařilo vybrat úctyhodnou částku Kč 67 500,--, kterou budeme na jaře 2018 předávat nadačnímu fondu.

 

Podpora Kipepeo Foundation

V letošním roce zahájil Arval spolupráci s nadačním fondem Kipepeo (ve swahilštině znamená „kipepeo“ motýl). Ta se věnuje projektům v Africe - pomáhajícím Afričanům zlepšit úroveň vzdělávacích, sociálních a sportovních zařízení pro sirotky a děti bez prostředků. Věříme, že každá koruna se počítá a proto Arval přispěl částkou ve výši třicet tisíc korun.

 

Nadělili jsme nadačnímu fondu La vida loca praktický dárek

Abychom podpořili projekt „Život v kufříku“ zapůjčili jsme nadačnímu fondu La vida loca vozidlo s obrovským zavazadlovým prostorem – zánovní Opel Insignia Combi. Díky němu zakladatelky fondu již nemusí jezdit za opuštěnými miminky vlakem. Více o projektu na http://www.nflavida.org.

 

Kasička pro Dobrého anděla a sbírka oblečení pro Acorus

V letošním roce se zaměstnanci Arvalu zapojili do dvou dobročinných projektů. Prvním byla finanční sbírka pro Dobrého anděla. Rozhodli jsme se však přispět i jinak. Podpořili jsme organizaci Acorus, která se stará o matky a děti ohrožené domácím násilím. Pro jejich azylový dům v Praze jsme mezi zaměstnanci uspořádali sbírku dětského oblečení. Jsme přesvědčení, že nejen společnosti, ale i jednotliví lidé mohou svojí pomocí změnit smutné lidské příběhy na ty s dobrým koncem.

 

Darování vozu Oblastní charitě Pardubice a Lince bezpečí

V roce 2013 jsme byli osloveni Oblastní charitou Pardubice s poptávkou o obnovení jejich bohužel již nevyhovujícího vozového parku. Vybrali jsme z naší nabídky na www.arvalauto.cz specifické vozy Opel Corsa One, jež přesně odpovídaly potřebám charitativní organizace. V roce 2014 a 2015 jsme pak Oblastní charitě Pardubice věnovali další vozy Opel, které slouží apříklad při zajišťování domácí zdravotní a hospicové péče.

Začátkem roku 2014 jsme podobnou akci zopakovali ve spolupráci s Linkou bezpečí. Ta zajišťuje pomoc dětem a mladým lidem nejen v obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Vůz Opel Corsa One, který se ARVAL rozhodl sdružení věnovat, bude dobrým pomocníkem lidem, kteří se rozhodli pomáhat těm z nejzranitelnějších – dětem.

 

Splněný Dětský sen

V Arvalu se stalo skoro samozřejmostí, že se zaměstnanci zapojují do různých charitativních aktivit. Jednou z takových byl i květnový Běh na Sněžku. Mohl se zapojit kdokoliv, kdo rád sportuje a chce pomoci dobré věci. Úkolem bylo uběhnout, ujít, nebo ujet na kole přibližně dvacet kilometrů s převýšením 1 000 metrů. Účelem Běhu na Sněžku pak bylo získání prostředků pro plnění snů dětí z organizací, které jsou do projektu zapojeny.

 

PROJEKT POKLADNIČEK „WE LOVE COTY“

Ve spolupráci s naším klientem společností COTY jsme se rozhodli podpořit nadační fond Kapka naděje. Umístěním „dobročinné pokladničky“ na recepci Arvalu v listopadu 2013 jsme umožnili zaměstnancům zapojit se do charitativního projektu s názvem WE LOVE COTY. Management přislíbil za ARVAL zdesetinásobení vybrané částky ve prospěch nadačního fondu. Na konci ledna bylo vybráno bylo přes pět a půl tisíce korun. K tomu ARVAL přispěl částkou Kč 56 000,--. Celková suma bude použita na léčbu dětí nemocných akutní leukémií při hematologicko-onkologickém oddělení fakultní nemocnice Motol.

 

Předání šeku Kapce naděje

Na přelomu loňského roku jsme rozšířili naše charitativní aktivity o další projekt – podporu nadačního fondu Kapka naděje. Ten byl založen v roce 2000 s cílem trvale a kontinuálně podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol. Ve spolupráci s naším klientem, společností COTY, jsme se zapojili do projektu WE LOVE COTY, který měl ambiciózní úkol, vybrat prostředky na roční investici pro speciální metodu přesné diagnostiky akutního onemocnění leukemií. Slavnostní zakončení projektu a předání získaných peněz – téměř 400 000,-- korun, proběhlo v červnu v příjemném prostředí restaurace Ladronka v Praze.

 

Ekologický projekt REDD

Arval spravuje rozsáhlý vozový park a proto sledování emisí CO2 patří mezi jednu z důležitých priorit. Snažíme se kompenzovat vliv uhlíkové stopy na životní prostředí. Podporujeme ekologické aktivity, jako například REDD PROJECT v Keni. Ten si klade za cíl osvětu v oblasti snížení emisí skleníkových plynů a řešení jejich dopadu na Zemi. Prostřednictvím společnosti EcoAct investujeme za každou vyprodukovanou tunu CO2 finanční prostředky na obnovu „plic naší planety“, keňských pralesů.

 

Spolupráce s nadací Srdce na dlani

Pří příležitosti letošního desátého výročí působnosti naší společnosti na českém trhu jsme v červnu 2013 zorganizovali pro naše klienty a obchodní partnery slavnostní galavečeři v Obecním domě s názvem ARVAL UNIVERSE 2003 – 2013. Kromě skvělých umělců jsme na pódiu mohli přivítat také ředitelku nadace Srdce na dlani Terezu Stopkovou, která z rukou generálního ředitele Arvalu Gregora Bilika převzala šek v hodnotě Kč 100 000,--. Stejnou částku jsme současně darovali i společnosti Člověk v tísni, abychom pomohli zmírnit následky nečekaných povodní, se kterými se v době konání galavečeře potýkala celá republika.

 

Spolupráce s Oblastní charitou Pardubice

V září 2013 jsme byli osloveni Oblastní charitou Pardubice s poptávkou o obnovení jejich bohužel již nevyhovujícího vozového parku. V téže době se jakoby šťastnou náhodou vrátily do naší společnosti po ukončení leasingu specifické vozy Opel Corsa One, jež přesně odpovídaly potřebám charitativní organizace. Ta zajišťuje kromě jiných aktivit také pečovatelskou službu a domácí hospicovou či ošetřovatelskou péči. Právě pro zajištění těchto aktivit se dva vozy Opel, které ARVAL do Pardubic věnoval, skvěle hodí.

 

Spolupráce - Člověk v tísni

V roce 2012 jsme se rozhodli začít spolupracovat s charitativní nadací – ČLOVĚK V TÍSNI.

Nadace Člověk v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů věnujících se zahraničí, kterým už nestačilo jen přivážet do České republiky informace, a tak začali ven vyvážet pomoc. Postupně se nadace etablovala jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

Protože jsou předmětem zájmu Arvalu dopravní prostředky, zakoupili jsme v roce 2012 prostřednictvím této nadace „oslíky s povozem“ za více než Kč 100 000,--. Tyto poslouží rodinám v Etiopii k dopravě a každodenní obživě.

V roce 2013 jsme v rámci stejného projektu pořídili 25 pump na čistou vodu pro afgánské vesnice a to v částce opět převyšující sto tisíc korun. Věříme, že si důležitost podpory humanitárních projektů jako je tento, uvědomí mnoho společností a jednotlivců a přidají se ke stovkám dalších dárců, kteří nejsou lhostejní vůči třetím zemím tohoto světa.

 

Spolupráce - KRTEK

ARVAL dlouhodobě spolupracuje s Nadačním fondem dětské onkologie KRTEK, který podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Hlavní prioritou je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky.

ARVAL přispívá finančními prostředky na konkrétní projekty organizované Krtkem, jako je například letní dětský ozdravný tábor, nebo nákup specializovaných lékařských přístrojů.

 

Spolupráce - Červený kříž

ARVAL se zapojil do jednoho z hlavních projektů Českého červeného kříže (ČČK), kterým je výuka první pomoci dětí a dospělých. Součástí tohoto projektu je také ediční činnost, v rámci níž vydává ČČK příručky a publikace, jejichž cílem je seznamovat veřejnost se zásadami poskytování první pomoci. Český červený kříž tentokráte přichází s edičním titulem „První pomoc není věda“, který je určen především dětem a mládeži. Nicméně věříme, že zaujme i další věkové kategorie a posléze bude možno konstatovat, že je určen pro cílovou skupinu „0+“. Jednotlivá vydání jsou připravována vždy pro konkrétní region. Arval podpořil pražské publikace, které vyšly v srpnu 2012 a 2013.

 

Spolupráce - EcoAct

Společnost ARVAL dlouhodobě sleduje emise CO2 vyprodukovaných ze služebních vozidel a kompenzuje jejich vliv na životní prostředí podporou ekologických projektů. Za každou tunu vyprodukovaného CO2 investuje ARVAL se společností EcoAct finanční prostředky do obnovy životního prostředí. V roce 2012 jsme podporovali projekt v Keni, který byl zaměřen na obnovu tropických pralesů a jejich ochranu. Dohromady Arval již investoval více než 10 000 EUR.

Spokojenost našich klientů pomáhá nejen Arvalu