Arval E-learning

MODERNÍ A EFEKTIVNÍ METODA ELEKTRONICKÉHO ŠKOLENÍ VAŠICH ŘIDIČŮ

ARVAL E-LEARNING VÁM ZAJISTÍ KOMPLEXNÍ SERVIS V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ŠKOLENÍ VAŠIM ZAMĚSTNANCŮM, A TO MODERNÍ, EFEKTIVNÍ A ČASOVĚ NENÁROČNOU FORMOU

V rámci této služby si můžete vybrat  z následující nabídky elektronických kurzů, které Vám poskytneme jak v české, tak i anglické verzi:

 

1) Školení řidičů - referentů (se specifiky řízení v ČR)

2) Kompletní balíček zákonných školení obsahující:

    - Bezpečnost práce pro zaměstnance

    - Bezpečnost práce pro vedoucí zaměstnance

    - Požární ochrana pro zaměstnance

    - Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance

    - První pomoc

    - Školení řidičů - referentů

    - Obsluha manipulačních vozíků

    - Práce ve skladu

    - Práce ve výškách

3) Možnost zpracování a provozování vlastních kurzů s libovolnou tématikou

E-learning umožňuje zpracování vlastních školících a vzdělávacích programů do podoby e-learningových kurzů a jejich poskytování zaměstnancům efektivní formou.

 

Součástí  kurzů uvedených v bodech 1) a 2) je také vždy závěrečný test, jehož absolvování je nezbytnou podmínkou ukončení kurzu. Dokladem o proškolení zaměstnance je certifikát potvrzený garantem kurzu, který je automaticky vygenerován po úspěšném složení tohoto testu.

 

Výhody pro vás:

    - minimalizace nákladů na vzdělávání a doby nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti

    - rychlé a konzistentní předávání aktuálních informací v rámci poskytovaných kurzů

    - možnost průběžného vzdělávání, doškolování a testování zaměstnanců

    - pro využití kurzů není nutná instalace žádného softwaru, stačí jen internetový prohlížeč

 

Kontaktní osoba:

Ivana Vizinová

Tel.: +420 261 109 011

E-mail: ivana.vizinova@arval.cz

e-learning

Přihlášení do e-learning aplikace