Arval se stará o životní prostředí

Staráme se nejen o vozové parky, ale také o životní prostředí

Arval spravuje rozsáhlý vozový park, a proto mezi jeho důležité priority patří i starost o životní prostředí, aby byl dopad jeho činnosti na naši planetu co nejmenší. Proto Arval provozuje několik aktivit, které přímo či nepřímo souvisí s ekologií a ochrannou životního prostředí vůbec.

 

Mezi hlavní činnosti patří sledování emisí CO2. Arval se snaží kompenzovat vliv uhlíkové stopy na životní prostředí tím, že podporuje ekologické aktivity, jako například REDD PROJECT v Keni. Ten si klade za cíl osvětu v oblasti snížení emisí skleníkových plynů a řešení jejich dopadu na Zemi. Prostřednictvím společnosti EcoAct investuje Arval za každou vyprodukovanou tunu CO2 finanční prostředky na obnovu „plic naší planety“, keňských pralesů.

 

To však není jediný způsob, jak se Arval snaží snižovat produkci CO2. Svým klientům poskytuje poradenství v oblasti tzv. Car Policy. Arval zdůrazňuje, aby klienti při pořizování vozu přihlíželi k tomu, jakou spotřebu CO2 daná vozidla mají. Arval rovněž pomáhá sledovat styl jízdy jednotlivých řidičů a následně ho vyhodnocovat. Díky tomu dokáže zajistit efektivní spotřebu nejen paliva, ale i emisí CO2. Arval rovněž poskytuje kurzy ekologické jízdy. V neposlední řadě pak Arval myslí na životní prostředí i v nabídce svých vozů. V současné době provozuje na operativní leasing největší flotilu CNG vozidel v České republice.

 

O vztahu Arvalu k životnímu prostředí svědčí i to, že společnost je certifikovaná dle ISO-14001. Tato norma znamená, že environmentální management snižuje dopady činností organizace na životní prostředí, což má za následek zlepšení životního prostředí a zlepšení profilu společnosti. Aby mohla společnost na tento certifikát dosáhnout, musí splnit několik podmínek:

  • Stanovení environmentální politiky a jejích dlouhodobých cílů
  • Definice činností společnosti, které mají dopad na životní prostředí
  • Sledování zákonných i jiných požadavků, které se týkají procesů firmy, a jejich implementace do procesů společnosti
  • Vzdělávání zaměstnanců společnosti v environmentální oblasti
  • Sledování a měření dopadů činnosti společnosti na životní prostředí a přijímání preventivních  opatření