Výsledky Arvalu

ARVAL zaznamenal 8,3% nárůst vozového parku v roce 2022

21 Feb 2023

Společnost Arval, která se specializuje na operativní leasing a nové řešení udržitelné mobility, si navzdory složitým podmínkám i v roce 2022 udržovala produktivní a příznivou dynamiku předchozích let.

 • Ve srovnání s rokem 2021 rozšířil Arval svůj vozový park pronajímaných vozidel o 8,3 %* včetně akvizic, tedy celkem na 1 592 024 vozidel.
 • V oblasti elektrifikace vozových parků má Arval na konci roku 2022 k dispozici přibližně 300 000 elektrifikovaných vozidel, což je 4krát více než v roce 2019.
 • V roce 2022 měl vozový park pro korporátní klienty 1 082 503 vozidel.
 • V roce 2022 čítal retailový segment 454 062 vozidel (437 445 bez akvizic), což představuje 13 % nárůst oproti roku 2021 (9,7% nárůst bez akvizic). Tato data potvrzují rostoucí zájem malých a středních podniků a soukromých osob o operativní leasing, navzdory náročné situaci
 • Segment střednědobého pronájmu vzrostl o 48 %.
 • Více než 8 000 zaměstnanců Arvalu poskytuje služby více než 300 000 zákazníkům ve 30 zemích.

„Navzdory náročným podmínkám podporovala společnost Arval své klienty i v roce 2022, a to díky svému flexibilnímu obchodnímu modelu a schopnosti nabízet nová inovativní řešení. Arval bude i v roce 2023 pokračovat v růstu, bude dále rozvíjet svou strategii Arval Beyond a opírat se přitom o silné strategické ambice BNP Paribas Group v oblasti mobility. I nadále budeme posilovat náš rozvoj prostřednictvím inovací, podpory našich zákazníků v jejich energetické transformaci a poskytování služeb udržitelné mobility ve všech zemích, kde působíme,“ uvedl Alain van Groenendael, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Arval.

Hlavní události roku 2022

Arval se právě nachází v polovině plnění strategického plánu Arval Beyond a v roce 2022 vykazuje silné výsledky. I v průběhu minulého roku byl Arval lídrem ve svém odvětví, zaváděla inovativní řešení mobility, uzavírala strategická partnerství a nadále prosazovala cíle své společenské odpovědnosti, zejména pokud jde o podporu jejích klientů při energetickém přechodu.

Uzavření významných akvizic a partnerství: 

Kromě úspěšných stávajících partnerství s bankami, firmami z oblasti automobilového průmyslu a historickým partnerem Arvalu, firmou Element, je třeba zmínit následující:

 • Akvizice Terberg Business Lease Group: Dokončením této akvizice ke konci listopadu 2022 společnost Arval dále rozšířila svou nabídku obchodních produktů a stala se jedním z největších hráčů v oblasti mobility na nizozemském trhu s přibližně 500 zaměstnanci a více než 100 000 pronajatými vozidly.
 • Převod leasingových aktivit BCR na Arval v Rumunsku: Touto operací v květnu 2022 Arval posílil svou vedoucí pozici v Rumunsku, což znamenalo přírůstek 3 800 vozidel a posílení již existující spolupráce s Erste v tomto regionu (konkrétně v České republice a na Slovensku).

Aktivní podíl na strategických ambicích BNP Paribas:  

 • V říjnu 2022 oznámila skupina BNP Paribas své ambice stát se pevným článkem hodnotového řetězce automobilového průmyslu a poskytovat klientům maximální podporu při jejich přechodu na udržitelnější způsoby mobility.

V souvislosti s těmito snahami má Arval zvláštní misi – implementovat nová řešení pro vozové parky a mobilitu a posilovat tím tak svou spolupráci s dalšími subjekty BNP Paribas. 

 • Partnerství mezi BNP Paribas a Jaguar Land Rover uzavřené v únoru 2022 je hmatatelným důkazem integrovaného modelu skupiny. Přístup „One Bank Auto“ využívá odborných znalostí několika subjektů v automobilovém sektoru. Díky svému know-how v oblasti full service leasingu a správy vozového parku v něm hraje Arval klíčovou roli. Tento integrovaný model umožňuje nabízet zákazníkům harmonizovanou a jedinečnou odezvu.
 • V oblasti elektrifikace vozových parků má Arval na konci roku 2022 k dispozici přibližně 300 000 elektrifikovaných vozidel, což je 4krát více než v roce 2019.
 • Strategické partnerství mezi Ridecell a Arvalem: V lednu 2022 spojily firmy Arval a Ridecell své síly se společným cílem urychlit vývoj nových komplexních řešení mobility pro zákazníky společnosti Arval.

Urychlení řešení udržitelné mobility:

 • Ke konci prosince 2022 je služba k pronájmu kol nabízena v 13 zemích a sdílení automobilů v 11 zemích.
 • Došlo k spuštění Arval Mobility Hub, služby pro firmy, které hledají alternativní řešení mobility (sdílení automobilů, kol, pronájem kol, koloběžek atd.) pro všechny své zaměstnance, jmenovitě např. v centrále BNP Paribas Real Estate ve Francii.
 • Arval pokračuje ve zpřístupňování své aplikace Arval Mobility, která je dnes k dispozici v 10 zemích.
 • V roce 2022 byly flexibilní služby společnosti Arval , které měly za cíl splňovat potřeby zákazníků k dispozici ve 24 zemích s více než 55 000 vozy a vykazující nárůst 48 % za rok. 
 • V březnu 2022 společnost Arval znovu upevnila své vedoucí postavení v oblasti flexibilní mobility a uvedla na trh inovativní službu flexibilního předplatného automobilů Arval Adaptiv. Tento produkt je určený pro soukromé osoby, umožňuje přístup k vozidlu pouze v případě potřeby a již za několik dní. Zákazník platí pouze za dobu, kdy vozidlo opravdu používá, bez závazku na dobu trvání.
 • Na konci prosince 2022 byla v 16 zemích spuštěna služba nabídky pronájmu ojetých automobilů, Arval Re-lease, jakožto pohotová reakce na nedostatek nových vozidel a ekologickou nutnost prodloužit životnost vozidla. Vozový park služby Re-lease vzrostl ve srovnání s předchozím rokem o 60 %, přičemž výrazný úspěch služba zaznamenala v Nizozemsku, Turecku, Velké Británii, Polsku a Francii.

Nepřetržitá podpora zákazníků:

 • Abychom zákazníkům pomohli lépe spravovat náklady na vozový park a urychlit jejich energetickou transformaci, spustili jsme v březnu 2022 službu Arval Connect. Díky službě Arval Connect tak mohou naši zákazníci očekávat optimalizované celkové náklady na vlastnictví, zlepšení bezpečnosti a udržitelnější vozový park. Arval se navíc rozhodl masivně investovat do konektivity, aby zvýšil kvalitu služeb poskytovaných svým zákazníkům (údržba, pojištění, zajištění kradeného vozidla...). Na konci prosince 2022 bylo propojeno více než 450 000 vozidel (téměř 30 % vozového parku) ve 22 zemích.
 • Na automobilovém trhu, kde tradiční výrobci čelí výzvám při dodávání nových vozů a v situaci, kdy se někteří rozhodli výrazně zvýšit své ceny, funguje Arval jako všestranná leasingová společnost. V roce 2022 představoval podíl alternativních výrobců v registracích již 27 % (v roce 2019 to bylo 24 %) a tento trend se s rostoucím významem elektrických vozidel ještě zrychlí.

Výzvy a cíle pro rok 2023

V roce 2023 se bude podpora zákazníků Arvalu opírat o následující aspekty:

 • Efektivní implementace strategického partnerství mezi Jaguar Land Rover a BNP Paribas za účelem spuštění balíčku nových služeb financování mobility na devíti evropských trzích. Spolupráce představuje první fázi transformačního plánu, jehož cílem je předefinovat roli finančních služeb pro klienty společnosti Jaguar Land Rover.
 • Společenství Element-Arval Global Alliance, které nyní funguje ve 53 zemích, úspěšně navýšilo portfolio svých sdílených klientů o čtyřnásobek, a to za méně než 10 let. Rozsah odborných znalostí a velká působnost tohoto subjektu budou i nadále poskytovat přidanou hodnotu mezinárodním klientům Arvalu, a to zejména na trhu, který se konsoliduje.
 • Od ledna 2023 vlastní Arval 100 % Arval Relsa v Chile, Peru a Kolumbii, což je důsledek získání akcií, které dříve vlastnila firma Inversiones Juan Yarur.
 • Kromě výsledků své činnosti v roce 2022 zveřejní Arval 6. března 2023 pro média i své roční finanční výsledky.

*Míra růstu v roce 2022 oproti roku 2021. S vyloučením akvizic společnosti TBLG a aktivit operativního leasingu společnosti BCR v Rumunsku činí organický růst 5,5 % v roce 2022 oproti roku 2021.


O společnosti Arval:

Arval se specializuje na full service operativní leasing vozidel a nová řešení mobility a ke konci prosince 2022 už má na kontě pronájem téměř 1,6 milionu vozidel. Každý den nabízí více než 8 000 zaměstnanců společnosti Arval ve 30 zemích flexibilní řešení, která zajišťují bezproblémové a udržitelné cestování pro její zákazníky, kterými jsou jak velké mezinárodní korporátní skupiny, tak i menší společnosti a individuální maloobchodní klienti.

Arval je zakládající člen Element-Arval Global Alliance, světového lídra v oblasti správy vozových parků s více než 3 miliony vozidel v 53 zemích. Společnost Arval byla založena v roce 1989 a jejím 100 % vlastníkem je BNP Paribas. Arval patří do její divize komerčního a osobního bankovnictví a služeb. Více na webových stránkách zde

O BNP Paribas:

BNP Paribas je přední bankou Evropské unie a klíčovým hráčem na poli mezinárodního bankovnictví. Působí v 65 zemích a má téměř 190 000 zaměstnanců, z toho téměř 145 000 v Evropě. Skupina BNP Paribas zastává klíčová postavení ve třech svých hlavních činnostech: Komerční, osobní bankovnictví a služby v rámci skupiny a několika specializovaných podniků, včetně BNP Paribas Personal Finance a Arvalu, služby v oblasti investic a ochrany úspor a korporátní a institucionální bankovnictví, zaměřené na korporátní a institucionální klientelu. V souladu se svým silným, různorodým a funkčním modelem pomáhá skupina všem svým klientům (jednotlivcům, sdružením, podnikatelům, malým a středním podnikům i firemním a institucionálním klientům) uskutečňovat jejich projekty díky řešením zahrnujícím financování, investice, spoření i pojištění ochrany jejich projektů. V Evropě má BNP Paribas čtyři domácí trhy: Belgii, Francii, Itálii a Lucembursko. V současnosti zavádí skupina svůj integrovaný model komerčního a osobního bankovnictví v několika středomořských zemích, Turecku a ve východní Evropě. Jako klíčový subjekt na poli mezinárodního bankovnictví má skupina významné platformy a obchodní kontakty v Evropě, silnou pozici v Severní a Jižní Americe a stabilní a rychle rostoucí podnikání v Asii a Tichomoří. BNP Paribas integrovala princip společenské odpovědnosti do všech svých aktivit, což jí umožňuje přispívat k budování udržitelné budoucnosti a zároveň zajišťovat výkonnost a stabilitu skupiny. Více na webových stránkách zde

Číst dál Zobrazit méně