Hlášení pojistné události

Nehoda, odcizení, vandalismus

Nahlášení pojistné události

Pojistnou událost můžete nahlásit pomocí ONLINE FORMULÁŘE.

Po nahlášení události Vás bude kontaktovat profesionálně vyškolený pracovník, který Vám poskytne následující služby: 

 • výběr servisního místa pro opravu vašeho vozidla
 • poradenství (pomoc při řešení nesnází s pojistnou událostí)

Zkušení pracovníci jsou vyškoleni tak, aby byli ihned schopni s volajícím konzultovat nejrůznější problematiku spojenou s provozem vozidla.

 

V případě potřeby jakýchkoliv dalších informací kontaktujte naši linku pro řidiče:

+ 420 261 109 109
Po-Čt: 8:00-17:30
Pá: 8:00-17:00

 

Dopravní nehoda

Řidič nemá povinnost volat Policii ČR, pokud škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech nepřesahuje 100 000,- Kč a současně nebyla splněna některá z níže uvedených podmínek. K nehodě je nutno volat Policii ČR v následujících případech:

 • při zranění účastníků dopravní nehody
 • když je některý z účastníků dopravní nehody pod vlivem alkoholu
 • účastníci se nedomluví, kdo je viníkem dopravní nehody
 • v případě, že dokumenty druhého účastníka nehody nejsou platné
 • při poškození dopravního zařízení (dopravní značka, semafor, svodidla) nebo poškození komunikace (krajnice)
 • při nespolupráci druhého účastníka dopravní nehody a/nebo při ujetí z místa dopravní nehody (např. odmítne vyplnit společně formulář o dopravní nehodě)
 • při nehodě, kdy poškodíte jiné vozidlo bez přítomnosti jeho řidiče či vlastníka
 • když nelze zabezpečit plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • při střetu se zvěří
 • při poškození majetku třetí osoby (plot, dům, zaparkované vozidlo)

Není-li k dopravní nehodě volána Policie ČR, musí její účastníci sepsat „Záznam o dopravní nehodě“, který je součástí Driver setu.

Aby Vaše vozidlo mohlo být opraveno, je nezbytné abyste nám pojistnou událost nahlásili neodkladně po vzniku pojistné události pomocí webového formuláře zde. Bez obdrženého hlášení nedá Arval souhlas s opravou vozidla.

 

Odcizení a vandalismus

V případě krádeže části nebo celého vozidla anebo při poškození neznámým pachatelem kontaktujte vždy Policii ČR a neprodleně informujte ARVAL pomocí webového formuláře zde. Zároveň prosíme o doručení policejního protokolu nejpozději do 48 hodin.

 

Ztráta / odcizení dokladů

Ztrátu / odcizení dokladů nahlašte na Policii ČR za účelem sepsání protokolu. Následně kontaktujte linku řidičů Arval na tel. čísle +420 261 109 109, kde zajistí duplikáty dokladů.

Při ztrátě / odcizení tankovací karty od Arvalu okamžitě tuto kartu blokujte na +420 261 109 109.


Tipy a doporučení

 • Při vyplňování formuláře „Záznam o dopravní nehodě“ VŽDY uveďte do kolonky „Poznámky“, kdo je viník a kdo poškozený. Formulář musí podepsat všichni účastníci nehody. Tento údaj je důležitý pro pojišťovnu při likvidaci pojistné události. Originál formuláře si ponechá poškozený.
 • Nejste-li si jisti výší poškození, viník nechce potvrdit na záznamu o dopravní nehodě svoji vinu a nebo je-li vozidlo viníka registrované v zahraničí > volejte Policii ČR.

 

Je-li nutné zabezpečit obnovení provozu na silnici, můžete vozidla odstavit v případě, že:

 • jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel (sprejem, křídou, pískem apod.)
 • je nehoda nahlášena policii (pozor – musí být vyznačeno postavení vozidel, jinak hrozí pokuta),
 • jste se s ostatními účastníky shodli na zavinění a následném odstavení.
 • Pokud policie odmítne přijet, poznamenejte si datum, čas, jméno a služební číslo osoby, se kterou jste telefonicky hovořili – tyto údaje následně uveďte do záznamu o dopravní nehodě. Policie je povinna v případě zavolání přijet a není oprávněna účtovat náklady související s příjezdem.
 • Jestliže bude u dopravní nehody policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření či námitky proti postupu policie (i v zahraničí pište česky).

 

Více informací týkajících se naší nabídky pojištění.

 

Ochrana osobních údajů smluvních partnerů: 

 

 

Operativní leasing - klient během schvalování oprav