information for suppliers

Providing guidelines to partners and suppliers

We are dedicated to our suppliers and partners and strive to give them regular guidelines and instructions concerning Arval's partnership policy.

Arval offers maintenance, repair and replacement tires for the leased vehicles in its fleet, substitutes cars that have suffered body or accidental damage, delivers cars within a short timeframe, and arranges for their convenient return.

Vertical Tabs

Údržba, oprava a pneumatiky

Naše technické oddělení vám profesionálně odpoví na vaše dotazy, dojde-li u vašeho vozidla k poškození karoserie, bude-li potřeba opravit či vyměnit sklo. Dále pokud bude potřeba přezout pneumatiky nebo bylo-li vám vozidlo dodáno ve špatném stavu (např. pokud mělo poškozený interiér nebo exteriér apod.)

Maintenance, repair and tires
Maintenance, repair and tires

Our technical department -- reachable via phone or e-mail -- will be more than happy to respond to your inquiries if your vehicle suffers bodywork damage, if the glass has to be repaired or replaced, if the tires need replacing, or if the vehicle was delivered to you in poor condition (i.e. it has a damaged interior or exterior, a non-working odometer, etc.)

Poškození karoserie nebo škody při nehodě

Je nezbytné, abyste se spojili s naším technickým oddělením, pokud došlo k poškození karoserie nebo nehodě u vozu od společnosti Arval. Opravy mohou provádět jen naši obchodní partneři po udělení souhlasu.

Body or accidental damage
Body or accidental damage

It is essential that you get in touch with our technical department -- via phone or e-mail -- if your Arval vehicle has suffered body or accidental damage. Repairs can only be conducted by our trade partners, subject to the necessary approval.

Dodání pronajatého vozidla od Arval

Pokud budete potřebovat dodat nové vozidlo Arval, informujte prosím naše nákupní oddělení včas. Aby se dodání odehrálo rychle a hladce, musí ho předem schválit. Pamatujte na to, že je potřeba alespoň tří pracovních dnů, než bude automobil předán řidiči. Arval musí vyřídit osvědčení o pojištění, pokud je potřeba, objednat palivové karty a zaslat vám veškerou potřebnou dokumentaci.

Delivery of an Arval lease vehicle
Delivery of an Arval lease vehicle

Should you require delivery of an Arval lease vehicle, do please inform our purchase department in advance: Their prior approval is necessary for the delivery to happen promptly and smoothly. Remember that at least three working days are needed for the car to be handed over to the driver. Arval will produce the insurance certificate if necessary, order the fuel cards, and send all necessary documentation across to you.

Návrat vozidla Arval

Řidiči rádi vracejí své stávající vozidlo v den, kdy si přebírají vozidlo nové. Pokud si přejete, aby Arval zařídil návrat vozidla, dejte nám prosím telefonicky vědět. Zařídíme, aby bylo rychle vyzvednuto.

Return of an Arval vehicle
Return of an Arval vehicle

Drivers often like to return their existing vehicle on the day that they take delivery of the new one. Should you wish Arval to organise a vehicle return, do please let us know via phone. We will arrange for it to be collected promptly.

Staňte se partnerem!

Arval se snaží nabízet svým klientům a řidičům služby v co nejlepší kvalitě. Proto jsme uzavřeli smlouvy s mnoha dodavateli, kteří splňují jednotné standardy kvality. Vždy rádi uslyšíme, co nám může vaše společnost nabídnout. Chcete-li se stát jedním z našich partnerů a potřebujete v této věci více informací, budeme rádi, když se s námi telefonicky spojíte.

Become a partner!
Become a partner!

Arval strives to offer its clients and drivers the best possible quality of service. As a result, we have agreements in place with a large number of suppliers who meet the same quality standards. We are always eager to hear what your company has to offer. If you wish to become one of our partners, and need more information on the subject, you're welcome to contact us by phone: