Total Fleet - inovace v rámci operativního leasingu

ARVAL PŘEDSTAVUJE „TOTAL FLEET“

Jedná se o online nástroj umožňující klientům spolupracujícím s více poskytovateli leasingových služeb získat souhrnný přehled klíčových informací týkajících se jejich vozového parku.

Společnost Arval, přední poskytovatel komplexních služeb v oblasti leasingu automobilů, představuje Total Fleet. Tato jedinečná platforma je spravována třetí stranou. Poskytuje fleet manažerům, kteří spolupracují s několika leasingovými společnostmi, souhrnný pohled na klíčové indikátory týkající se firemního vozového parku.  

 

V ODVĚTVÍ LEASINGU JDE O NEBÝVALOU INICIATIVU

Díky Total Fleet budou klienti společnosti Arval, kteří spolupracují s více dodavateli, osvobozeni od nutnosti tvořit souhrny všech údajů z různých zdrojů.

Tím se usnadní strategické rozhodování. Budou totiž moci vzít v úvahu všechny klíčové aspekty celého vozového parku, a to nezávisle na tom, od koho služby odebírají.

 

Rychle a intuitivně poskytne fleet manažerům komplexní přehled jejich vozového parku na základě čtyř klíčových indikátorů výkonnosti:

  • Vozový park: aktivní vozidla, objednávky, obměny vozidel
  • Náklady: celkové náklady, náklady v rámci smlouvy, náklady při ukončení nájmu a vícenáklady
  • Využívání vozidla: sledování fleetu dle nastavených podmínek, vyhodnocování odchylek
  • Společenská odpovědnost: emise CO2 a uhlíková stopa

 

Platforma Total Fleet bude během roku 2017 postupně spuštěna ve všech zemích, kde Arval působí, a bude zpřístupněna pro lokální i mezinárodní klienty.

 

PŘÍJEMNÝ NÁSTROJ PRO UŽIVATELE

Díky uživatelsky přívětivému a intuitivnímu způsobu navržení je nahrávání údajů i vytváření strategických zpráv jednoduché a snadno se ovládá.

Jeden z klientů společnosti Arval, který měl příležitost tuto službu otestovat v pilotní fázi, uvedl: „Tato iniciativa je z pohledu klienta velmi vítána a měla by být považována za nositele zásadní pozitivní změny. Je skvělé, že naši strategičtí partneři reagují na mezery na trhu a naslouchají tomu, jaké jsou naše zákaznické potřeby. Doufáme, že iniciativu nyní podpoří další leasingové společnosti, aby byla přínosem jak pro koncové zákazníky, tak pro všechny subjekty řešící správu vozového parku. Příležitost zjednodušit reporting a docílit větší standardizace údajů a transparentnosti napříč různými trhy a u různých partnerů, je vnímána jako možnost poskytnout službu se skvělou přidanou hodnotou.“

„Naším posláním je skutečně vždy reagovat na měnící se potřeby našich klientů a vytvářet pro ně hodnotu,“ uvedl Philippe Bismut, generální ředitel společnosti Arval. „Total Fleet je nejlepším způsobem, jak může kterýkoli klient s více dodavateli, redukovat zatížení svých fleet manažerů a jak může být schopen analyzovat celý vozový park tak, aby mohl dělat ta správná rozhodnutí.

 

STANDARDIZOVANÉ A ZABEZPEČENÉ ŘEŠENÍ

Total Fleet splňuje veškeré nezbytné požadavky, pokud jde o právo hospodářské soutěže a ochranu údajů. Platforma je spravována, udržována a řízena nezávislým poskytovatelem IT služeb. Poté, co pronajímatelé daného klienta obdrží jeho žádost o zadání údajů do platformy, mohou přímo přejít do Total Fleet, kam nahrají údaje o svém vozovém parku. Tyto údaje a zprávy jsou přístupné pouze klientům. Ani společnost Arval, ani ostatní pronajímatelé k nim nemají přístup.

Za současného stavu společnost Arval očekává, že po žádosti klienta o zadání údajů do platformy, se ostatní pronajímatelé vynasnaží co nejlépe vytvořit a nahrát údaje v zadaném časovém rozmezí a zajistit, aby klienti dostali údaje v té nejlepší kvalitě. Za tímto účelem společnost Arval vytvořila standardizovaný soubor údajů, které jsou již v současné době z velké části dostupné v rámci různých nástrojů na trhu. Tím chce zajistit, že klienti dostanou takové informace, aby mohli přijímat strategická rozhodnutí o svých vozových parcích.

 

TOTAL FLEET: PŘÍLEŽITOST POUŽÍT JEDINÉ ŘEŠENÍ PRO CELÝ TRH

Philippe Bismut na závěr uvedl: „Společnost Arval věří, že v konečném důsledku budou klienti profitovat z jednotného tržního řešení a je připravena vést otevřená jednání s ostatními leasingovými společnostmi tak, aby platforma získala na trhu postavení jako sdílené řešení pro naše odvětví“.

Total Fleet bude rovněž dostupná klientům v celé alianci Element-Arval-Global Alliance, a to především klientům Element v USA, kteří se již po delší dobu zajímají o přístup k tomuto druhu služby.