Spuštění Arval Mobility Observatory

Spuštění Arval Mobility Observatory

Company News
Pátek, Červen 14, 2019
Arval Mobility Observatory logo

Oblast firemní mobility se prudce rozvíjí a dochází k rychlému vývoji nových řešení. Proto se z Corporate Vehicle Observatory stává Arval Mobility Observatory, která poskytuje nezávislý, kvalitními daty podložený výzkum, který umožňuje chápat a předvídat změny působící na svět mobility.

V Paříži, 4. 6. 2019

Dnes spouštíme provoz Arval Mobility Observatory, která je novou, nezávislou platformou pro výzkum a zpravodajství poskytující podrobné, spolehlivě podložené informace ze světa mobility. Tato platforma, která je nástupcem French Observatoire du Véhicule d’Entreprise zavedené v roce 2002 i předešlé mezinárodní Corporate Vehicle Observatory, přináší komplexní a celosvětový odborný pohled na trendy, řešení a jejich každodenní použití v oblasti mobility.

Podnětem k této změně byla nutnost reagovat na to, jak překotně se mění a vyvíjejí způsoby firemní dopravy. V současné době platforma zahrnuje řešení mobility a možnosti cestování pro jednotlivce vedle zavedených možností, jako jsou například firemní vozidla, jak uvedla Yaël Bennathan, nově jmenovaná ředitelka Arval Mobility Observatory.

Yaël Bennathan nám sdělila: „Z Arval Mobility Observatory se stává jednotná, spolehlivá celosvětová platforma a analytické středisko, které se zabývá pozorováním, výzkumem, výkladem a diskuzemi o očekávaném vývoji v oblasti mobility v nejširším slova smyslu. Očekáváme další fundamentální změny v našem odvětví, které bychom měli rychle přijmout za své.“

Účelem Arval Mobility Observatory je přinášet podrobné a přesné informace nejrůznějším cílovým subjektům - tedy nejen větším společnostem, ale také menším podnikům, jednotlivcům, výrobcům aut, veřejným institucím, studentům, médiím a dalším. Chce přispívat společnosti a životnímu prostředí tím, že napomůže všem zúčastněným stranám v řetězci lépe porozumět novému pojetí mobility, v němž se vyvíjíme, a podpořit tyto subjekty v tom, aby si proklestily cestu touto džunglí stále složitějších řešení v oblasti mobility.

V době, kdy se údaje stávají nepostradatelným aktivem, se Arval Mobility Observatory bude zabývat tím, jak může shromažďování a využití údajů přispět k pochopení ekosystémů v oblasti mobility, stejně jako k optimalizaci zdrojů a zlepšení výkonnosti.

Platforma Arval Mobility Observatory bude financována a podporována společností Arval, světovým specialistou na leasing a mobilitu, která patří do BNP Paribas Group. Yaël Bennathan dodává: „Pro úspěch průzkumu je podpora společnosti Arval velmi důležitá. Arval nám může pomoci poskytováním svých údajů i hlubokých odborných poznatků, a zároveň respektuje to, že coby jako expertní platforma máme v úmyslu fungovat samostatně a nezávisle.“

Alain Van Groenendael, CEO společnosti Arval, dodal: „V Arvalu jsme velmi rádi, že se můžeme účastnit tohoto projektu a jsme připraveni dát plně k dispozici naše odborné znalosti i údaje na anonymním základě, aby bylo možné je sdílet s širší odbornou veřejností. Budoucnost vidíme v tom, že řešení v oblasti zajišťování mobility i tradiční firemní přeprava budou existovat bok po boku, a informace získávané díky Arval Mobility Observatory budou nenahraditelnými při plánování této transformace a navazování těch správných partnerství v rámci celého odvětví. Tím chceme lépe sloužit našim klientům ve světě, který bude čím dál úžeji propojen. “

 

Více o Arval Mobility Observatory:

Arval Mobility Observatory je nový název již dlouho zavedené platformy Corporate Vehicle Observatory, která je široce uznávána jako jedna z nejspolehlivějších v oblasti vozového parku a mobility. Jejím cílem je poskytovat podrobné a přesné informace, které bude možné sdílet s nejrůznějšími typy subjektů. Arval Mobility Observatory každoročně zveřejňuje svůj barometr, tedy komplexní průzkum trendů ve Velké Británii i v celé Evropě.

 

O společnosti Arval:

Společnost Arval, která byla založena v roce 1989 a jejímž jediným vlastníkem je BNP Paribas, se specializuje na komplexní služby v oblasti leasingu vozidel. Arval nabízí svým zákazníkům - velkým mezinárodním společnostem, malým a středním podnikům i odborníkům - řešení na míru, která zajišťují optimální mobilitu jejich zaměstnanců a umožňují jim převést rizika spojená se správou vozového parku. Společnost Arval nedávno rozšířila své zákaznické segmenty o jednotlivce. Vysoce odborné poradenství i kvalitní služby, které tvoří základy závazku společnosti Arval vůči zákazníkům, jsou poskytovány ve 29 zemích více než 7000 zaměstnanci. Celkový pronajatý vozový park společnosti Arval čítá 1 193 910 vozidel na celém světě (prosinec 2018).

 

Arval CZ působí v oblasti financování a managementu vozových parků na českém trhu od roku 2003. S více než 21 000 vozidly ve fleetu patří mezi leadry v oboru.

Arval je zakládajícím členem globální aliance Element-Arval, která je nejdéle fungující strategickou aliancí v odvětví správy vozového parku a celosvětovým lídrem s 3 miliony vozidel v 50 zemích.

Press Contact

Petr Dospiva, Head of Product and Marketing ARVAL CZ
Telefon 
261109011