Risk Management

Risk Management

All employers have a legal obligation to their employees. Nowhere is that more important than on the road, when they are driving on your behalf and representing your business.

You must, as far as is reasonably practical, ensure the welfare of all employees at work. That includes when they’re driving.

Should the worst happen, the authorities may investigate (in detail) the policies, processes and controls you have in place for drivers using company vehicles, or their own vehicles, for work purposes. This is an area where Arval’s expertise can really help. Fleet Protect is our risk management product providing you with a menu of services to help ensure that your business is compliant.

 

Fleet Protect covers:

Fleet Risk Analysis

Risk Policy and Documentation

Online Licence Checking

Online Driver Risk Assessment

MOT and Insurance Checking

Driver Assessment

Driver Training

Road Risk Seminars

ECO Driver Training

Post collision course

 

The benefits to you:

A reduction in accidents means lower repair costs and insurance premiums

It will help to reduce vehicle and driver downtime, so less chance of lost business opportunities

Enjoy the flexibility of this tailor-made solution allowing you to select the services that best meet your needs

 

V rámci poskytovaných služeb Arvalu jsme pro vás připravili moderní a efektivní metodu elektronického školení zaměstnanců, která obsahuje následující kurzy:

Školení řidičů (2 verze: řidiči referenti a řidiči služebních vozidel do 3,5 tuny, kurz v české verzi a AJ se specifiky řízení v ČR)

První pomoc (2 verze: kurz v české verzi a AJ)

Bezpečnost práce (3 verze: pro vedoucí zaměstnance, pro zaměstnance, kurz v české verzi a AJ)

Požární ochrana (3 verze: pro vedoucí zaměstnance, pro zaměstnance, kurz v české verzi a AJ)

Kurzy pro specifické činnosti - Práce ve výškách, Práce ve skladu, Obsluha manipulačního vozíku

Hlavní výhody elektronického školení jsou:

snížení nákladů spojených se vzděláváním, zkrácení nepřítomnosti pracovníků na pracovišti

možnost průběžného vzdělávání, doškolování a testování

rychlé vzdělávání aktuálních informací (změny zákonů, předpisů…)

nevyžaduje žádnou instalaci programu, stačí pouze internetový prohlížeč

Součástí každého kurzu je závěrečný test, jehož absolvování je nezbytnou podmínkou ukončení kurzu. Dokladem o proškolení je certifikát potvrzený garantem kurzu, který je automaticky vygenerován po úspěšném složení testu.

Všem řidičům přejeme úspěšné složení kurzu a mnoho šťastných kilometrů v terénu!