Total Cost of Operation

Důležité aspekty TCO

Kdo se pohybuje v oblasti firemních automobilů, ať už jako dodavatel, zákazník či uživatel, nemohl v předcházejících letech uniknout novému fenoménu – TCO.

Na konferencích o automobilech a v článcích v odborném tisku se často setkáváme s nepříliš přesným výkladem zkratky a to „total cost of ownership“, což bohužel zcela nevyjadřuje podstatu věci. Tento překlad totiž znamená „celkové náklady vlastnictví“. Pravda je ovšem taková, že v případě firemních flotil se snažíme dopátrat celkových nákladů spojených s údržbou vozidel, tedy správný výklad je „total cost of operation“. Už proto, že ne všechny společnosti své autoparky vlastní. A pro pestrost zmiňme situaci na ostrovech za kanálem La Manche, tam se setkáme spíše s termínem WLC – „whole life cost“. Tedy „celkové životní náklady“ drženého vozidla.

TCO – total cost of operation, jsou tedy celkové náklady provozu vozidla zvážené ze všech úhlů pohledu společnosti a pokud možno korigované reálnými hodnotami. Protože v kalkulacích různých fleetových a leasingových společností  se nacházejí zdánlivě podobné položky, které ovšem přinášejí jiný dopad do provozu a hospodaření společnosti.

Cover photo pro TCO katalog - přehled nákladů pro flotilů vozu z Arval operativní leasing.