Proč operativní leasing?

Zvažte operativní leasing z různých úhlů pohledu

Ekonomika

 • Úspora nákladů díky využití nákupních podmínek leasingové společnosti
 • Nájemné je plně nákladově uplatnitelná položka
 • Garance nákladů na několik let dopředu
 • Auta nevystupují v majetku firmy, nezatěžují rozvahu
 • Jednoduchý budgeting

 

Organizace

 • Manažerský kontakt pro pravidelný reporting, zpětné vazby, nastavování spolupráce
 • Řidičský kontakt pro servis, pneuservis, asistenci, pojistné události a poradenství
 • Přehledně a strukturovaně nastavená Company Car Policy
 • Veškeré schvalovací procesy a kontrola dodavatelských podmínek na straně leasingové společnosti

 

Administrativa

 • Jeden fakturační běh měsíčně
 • Přehledné řízení nákladů
 • Minimum dokumentů (jedna faktura za nájemné a palivo vs. jednotlivé faktury za každý úkon násobený počtem vozidel ve fleetu – stovky a tisíce faktur)

 

Provozní podmínky

 • Široká síť servisů a pneuservisů – přednostní příjem a zahájení opravy
 • Help-linka pro řidiče
 • Non-stop asistenční služba
 • Bez administrativy
 • Bez „pohotovosti“ u zákazníka – řidič kontkatuje přímo leasingovou společnost
Operativní leasing - fleet manažeři během schůzky