Poradenská činnost Arval

Poradenská činnost vedoucí k lepšímu řízení mobility

Arval Consulting si klade za cíl nabídnout vám nejlepší řešení pro mobilitu i vozový park, jež budou odpovídat vašim specifickým potřebám a nebudou se zabývat jen záležitostmi souvisejícími s vozidlem, nýbrž také celkovou strategií mobility vašich zaměstn

Mobilita a strategie vozového parku

Jsme zde, abychom vám pomohli při hledání nové strategie mobility nebo s kontrolou strategie vašeho vozového parku. Můžeme vám pomoci s identifikací a prostředky pro mobilitu ve vaší společnosti. Můžeme vám poskytovat aktuální informace o důsledcích daňových změn na vaši obchodní organizaci. Můžeme vám pomoci rozhodnout se mezi dvěma možnostmi správy vašeho vozového parku a leasingového řešení a vysvětlíme vám pro i proti. Budete schopni učinit rozhodnutí na pevném ekonomickém podkladě.

Pravidla a organizace

Vaše strategie mobility a vozového parku je implementována v řadě pravidel, která odpovídají vašim požadavkům a stanovují, jak by měla vaše společnost fungovat. Můžeme vám pomoci sladit vaše pravidla mobility s vašimi potřebami a cíli. Jsme schopni analyzovat vaši Company car policy a pomoci vám s její aktualizací a revizí tak, aby odpovídala potřebám vašeho podnikání a aktuálním podmínkám na trhu. Můžeme vám pomoci optimalizovat váš vozový park tak, aby odpovídal cílům společenské odpovědnosti firmy a aby celkově fungoval efektivněji.

Zaměstnanec a řidič

Všichni vaši zaměstnanci sehrávají klíčovou úlohu při dosahování vašich strategických cílů, ať už používají služební auto, či nikoli. Všichni z nich také mají požadavky na mobilitu. Arval Consulting umí porovnat vaše pravidla s ostatními organizacemi a pomůže vám je zatraktivnit. Můžeme vám také pomoci ovlivnit styl řízení vašich zaměstnanců a směřovat ho k bezpečnosti a udržitelnosti. Nabízíme též mnoho e-learningových modulů pro zaměstnance o bezpečném řízení, pravidlech silničního provozu apod.

Tyto úkoly přinesly zjištěné průměrné úspory 600 eur za vozidlo a rok.

Alessandro Pigazzi, ředitel Arval Consulting.