Kvalita

Naším cílem je poskytovat profesionální a vysoce kvalitní služby

Strategickou vizí naší společnosti je stabilní společnost, schopná dlouhodobě dosahovat očekávaných cílů, výsledků a prosperity.

Naším záměrem je trvale vyvíjet maximální úsilí k poskytování vysoce kvalitních služeb, které naplní spokojenost  našich zákazníků.  Kvalita spoluvytváří dobré jméno naší společnosti a je nutnou podmínkou pro její prosperitu.

Systém řízení kvality je pro nás účinným a efektivním nástrojem, umožňujícím správnou identifikaci požadavků a očekávání zákazníků, jako i sledování a zvyšování míry jejich spokojenosti . Prokazuje náš závazek k trvalému zlepšování kvality poskytovaných produktů a služeb.

 

Politika kvality a environmentu PDF.

Ilustrační obrázek - lupa