Nový cyklus měření spotřeby paliva a emisí WLTP

Měření emisí

Téměř u každého provozovaného vozidla můžeme nalézt rozdíl mezi skutečnou spotřebou paliva a spotřebou udávanou výrobcem daného automobilu. Laboratorní způsob měření podle normy NEDC navržený na konci osmdesátých let minulého století se stal díky vývoji nových technologií velmi zastaralým. Evropská Unie spolu s automobilkami působícími v EU proto vyvinuly nový způsob měření spotřeby paliva a emisí, jehož uvedení bylo urychleno i díky známému emisnímu skandálu Volkswagen Group.

Od září 2017 se tak spotřeba paliva a emise každého nově homologovaného modelu měří dle normy WLTP (The Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Nový test je mnohem komplexnější, přesněji odpovídá reálnému způsobu užívání auta, je výrazně časově delší, je při něm ujeta větší vzdálenost vyšší rychlostí a omezí se i počet zastavení (a tím dopad známého start-stop systému). Automobilky budou muset vykazovat data pro všechny možné prvky nadstandardní výbavy ovlivňující spotřebu paliva a emise vozu, např. tedy pro různé velikosti kol, střešní nosič atd...

Vozidla homologovaná před 1.9.2017 budou mít hodnoty spotřeby paliva a emisí uváděny stále dle původní normy NEDC. Změna nastane od září 2018, kdy budou uváděny hodnoty dle nového testu WLTP pro každý nově zaregistrovaný vůz bez ohledu na datum jeho homologace.

Změna normy vyústí ve vyšší udávané hodnoty spotřeby paliva a emisí, které budou lépe odpovídat realitě při každodenním užívání vozidla, avšak mohou omezit dostupné modely v jednotlivých kategoriích car policy společnosti, je-li postavena na TCO (celkových nákladech na užívání vozu) a též na limitu CO2 . Jakmile budou známy konkrétní čísla dle nové normy, bude důležité provést revizi těchto vnitrofiremních předpisů.

Samozřejmostí bude udávání těchto hodnot na dokumentech zasílaných ze strany Arvalu našim zákazníkům. Objeví se na kalkulaci, objednávce, potvrzení o začátku nájmu a taktéž na portálu My Arval.