Identifikační karty

Identifikační karty

Identifikační karta:

Je předána každému uživateli vozidla ARVAL

Opravňuje k bezplatnému využívání služeb uvedených ve smlouvě

Poskytuje důležité kontakty na ARVAL a asistenční službu

Je nezbytná k autorizaci všech servisních úkonů v síti partnerů ARVAL

Kartu je nutno předkládat při každé návštěvě servisu

V případě ztráty identifikační karty, prosím kontaktuje zákaznické oddělení +420 261 109 011