Jak na efektivní řízení a snižování nákladů

Efektivní řízení a snižování nákladů u firemní flotily

Pokud vaše podnikání disponuje firemní flotilou, zajisté víte, že se jedná o nezanedbatelnou položku vašeho celkového rozpočtu. Proto je potřeba s flotilou nakládat správně, efektivně a díky tomu pak snižovat náklady. A jak na to? To se dozvíte v tomto článku.


Vozidla, která jsou více jak 5 let stará nemá zpravidla cenu nadále provozovat, jelikož se to jednoduše nevyplatí. Optimalizaci využití firemních vozů lze docílit používáním telematických systémů, které dokáží monitorovat polohu i další důležité provozní parametry. Aktuálně se český trh pohybuje na vrchu, jelikož stále víc a víc firem tyto systémy využívá. Je však velmi důležité klást velký důraz na TCO (Total Cost of Operation), což jsou celkové náklady provozu vozidla.
 

TCO – Jak na celkové náklady vynaložené na provoz vozidla?

Celková cena vozidla je z ekonomického hlediska mnohem důležitější než cena, za kterou byl automobil pořízen – tedy cena pořizovací. Z tohoto důvodu musíme znovu zmínit TCO, jehož podstata spočívá v kompletním zahrnutí všech celkových nákladů, které se pojí nejen s pořízením, ale i provozováním vozidla či více vozidel, které jsou však poníženy o zůstatkovou hodnotu – tedy prodejní cenu ojetého vozu. Pokud pak budete TCO analyzovat, můžete zjistit, že pořízení levnějšího vozidla nemusí být tolik výhodné, jako se na první pohled zdá. Právě naopak, dražší vůz může být z pohledu celkových nákladů mnohem přijatelnější a výhodnější, pakliže nebude výrazně ztrácet na zůstatkové hodnotě. Zároveň je vhodné myslet na to, že dražší vozy mají často mnohem efektivnější a nižší spotřebu, a také menší poruchovost, z čehož plynou menší náklady na pravidelný servis. Proto doporučujeme vzít v úvahu ceny všech položek, které souvisí s provozem auta za celou dobu užívání.

 

Efektivní obměna vašeho vozového parku

Čím déle firma vozy provozuje, tím více rostou nejrůznější náklady na servis a taktéž klesá zůstatková hodnota vozů. A jaká je ideální doba provozu? V České republice firmy využívají vůz průměrně 6 let, poté ho mění za nový, což dokazuje loňský průzkum Corporate Vehicle Observatory (CVO). Zajímavostí však je, že průměrné stáří všech osobních vozů u nás je téměř 15 let (uvádí Svaz dovozců). „Představa, že oddalováním nákupu nových vozidel firma ušetří, je nesprávná. Pravidelnou obměnou vozového parku je zajištěna rozumná míra servisních nákladů a nízké provozní náklady například díky nižší spotřebě pohonných hmot u nových modelů,“ uvádí Tomáš Kadeřábek, Account Team Leader ARVAL CZ. Ideální doba pro obměnu vozů je před tím, než začnou servisní náklady výrazněji růst a zůstatková hodnota více klesat. „Doporučené intervaly obměny se u různých značek vozů i různých modelů liší. Svůj vliv zde má i zvolená motorizace vozu, jeho roční nájezd km či pravidla dle interní car policy společnosti,“ dodává Tomáš Kadeřábek.


 

A co operativní leasing?

Na první pohled se může zdát, že je pronájem aut přes operativní leasing dražší než samotný nákup. Leasingové společnosti poskytují veškerý potřebný servis a údržbu, což vyžaduje zpravidla autorizovaný servis dané značky. V takovém případě se rozhodně nejedná o zrovna levné servis. I přes tento fakt však neplatí, že by byl pronájem vozu nevýhodný a nutně dražší než přímý nákup. Musí se brát v potaz, že leasingové společnosti nakupují servis i samotné vozy ve velkém objemu a díky silnému postavení vůči dodavatelům tak mohou nasmlouvat mnohem výhodnější ceny než běžný zákazník, které na ne v podstatě nemá šanci dosáhnout. „Finanční výhodnost operativního leasingu je možné doložit konkrétními čísly díky srovnání celkových nákladů provozu vozidla u každé značky, typu i modelu,“ upozorňuje Tomáš Kadeřábek. Další velkou výhodou je také garance nákladů na několik období dopředu, a to díky pravidelné měsíční splátce za pronájem vozu.


 

A používáte monitoring vozidel? Pokud ne, děláte chybu!

Monitoring firemní flotily aut zajišťuje kontrolu efektivity všech vozů, ale zároveň je schopen zajistit bezpečnost řidičů. A firmy v České republice si tento fakt velmi dobře uvědomují, protože mezi autoparky v ostatních evropských zemích zaujímají přední pozice, co se týče vybavenosti telematickými systémy. Také průzkum CVO uvádí, že minulý rok mělo v ČR zavedeno 32 % autoparků, zatímco ostatní země Evropy vykazují 20 %. Je opravdu důležité si uvědomit, že telematické systémy nenabízí jen pouhé monitorování polohy, ale umožňují zaznamenávat nejrůznější provozní parametry i statistické ukazatele. Manager správy flotily má tak dokonalý přehled o nájezdech kilometrů, spotřebě i stavu pohonných hmot, ale získává také cenné informace o stylu jízdy konkrétních řidičů. zatížení náprav nebo třeba info o teplotě v nákladovém prostoru. Tomáš Kadeřábek dodává, že: „Telematické systémy nabízejí také hlášení poruch motoru nebo zavolání dispečinku v případě nehody, generování knihy jízd a podkladů pro diety a cestovní náhrady. V neposlední řadě je pro optimalizaci celkových nákladů užitečné rozlišení služebních a soukromých jízd.”


 

Chcete snižovat náklady a řídit efektivně vaši flotilu aut i vy?
 

Ozvěte se nám!