Arval získal prestižní ocenění Superbrands

ARVAL CZ získal prestižní ocenění

Arval v České republice získal cenu Czech Business Super Brands 2018 v oblasti fleet managementu. Superbrands je nejuznávanější nezávislou globální autoritou v oblasti hodnocení a oceňování obchodních značek. Titul Supebrands je uznáním silného postavení značky na lokálním trhu. Udělení titulu předchází více kolové výběrové řízení, do kterého se jednotlivé značky nemohou přihlásit. Nominace vychází z databáze všech registrovaných obchodních trade-mark značek v dané zemi. Konečné slovo při udělování Superbrands má odborná komise Brand Council. ARVAL CZ si ocenění velmi váží a hodlá nadále pokračovat v budování silné obchodní značky.

 

 

Arval CZ získal ocenění Supebranda - diplom.