Arval Consulting

Arval Consulting

Arval Consulting je tým nestranných odborníků se zkušenostmi z více jak 250 misí s celkovými úsporami více než 50 mil. EUR a 15 tisíc tun CO2,
kteří dokáží zkonzultovat možnosti optimalizace vašeho vozového parku ať změnou motorizace, druhu financování atd.

Představujeme Arval Consulting

Již v roce 2008 vznikla ve Francii speciální obchodní jednotka Arval Consulting. Ta zastřešuje široké spektrum aktivit souvisejících s poradenstvím v oblasti firemní mobility. Dnes tvoří tuto jednotku 30 konzultantů, kteří působí v devíti evropských zemích. Je ale schopna poskytovat konzultační mise ve všech 50 zemích, kde operuje globální aliance společností Element a Arval. 

Služby Arval Consultingu jsou přínosné nejen pro klienty Arvalu, ale konzultanti fungují i v procesu interního vzdělávání ostatních zaměstnanců Arvalu. Všichni tak mohou díky tomu sledovat aktuální trendy, měnící se požadavky trhu a být dokonale připraveni fundovaně zodpovědět jakýkoliv dotaz našich klientů.

Text: Tomáš Kadeřábek

Já osobně jsem se stal součástí týmu konzultantů v září 2013. V Arvalu jsem však zastával souběžně i pozici Account Team Leadera v oddělení Interního salesu. V letošním roce jsme se společně s vedením firmy rozhodli, že nastal čas pro vytvoření plnohodnotné pozice konzultanta v rámci české pobočky Arvalu. Rád bych tedy přiblížil, co Arval Consulting vlastně je, jak funguje a co může klientům přinést. Kombinujeme zkušenosti lokální, které jsme získali 15letým působením na českém trhu, se zkušenostmi kolegů v zahraničí. Například v zemích Beneluxu mají bohatší zkušenosti s vozy na alternativní pohon, ve Velké Británii se lze inspirovat aktivitami zaměřenými na řidiče a ovlivnění nákladovosti jeho chování, ve Francii existuje vlastní oddělení v rámci Arval Consultingu věnující se výhradně průzkumu mezi správci vozových parků Corporate Vehicle Observatory (viz box níže) a podobně.

Přidaná hodnota

Jak už jsem zmínil výše, Arval Consulting je poradenská služba. Tvoří naši přidanou hodnotu klientům, kteří využívají operativní leasing od Arvalu. Dokážeme jim poradit v různých oblastech správy vozového parku, ať už je to firemní car policy, optimalizace nákladů na vozový park či další oblasti, jako je třeba snižování emisí CO2 či využití alternativních paliv. Služba je vhodná pro každou firmu, ale největší uplatnění logicky najde ve středních a velkých společnostech.

Tým konzultantů od svého vzniku vytvořil téměř 10 tisíc misí jak pro velké nadnárodní korporace, tak pro lokální klienty. Jedna mise se častokrát týkala více zemí, kde daný klient působí, a vyžadovala tak spolupráci více konzultantů z různých regionů.

 

Co vše tato služba zahrnuje?

Naše oblasti řešení lze rozdělit do tří hlavních pilířů:

  1. Fleet & Mobilita
  2. Pravidla & Organizace
  3. Zaměstnanci & Řidiči

 

První pilíř zahrnuje veškerá porovnání metod financování vozového parku, porovnání jednotlivých značek a modelů dle celkových nákladů na provoz vozidla (TCO), poradenství v oblasti alternativních pohonů a též v poslední době velmi často diskutované téma elektromobility.
V praxi to znamená, že řešíme otázky výhod a nevýhod operativního leasingu oproti dalším způsobům financování vozidel, jako je koupě do majetku, úvěr či finanční leasing.

Další oblastí je porovnání alternativních značek. To přichází na řadu nejen v případě, když se chce firma ujistit, že využívá nejvhodnější značku na trhu, ale též, když se objeví výpadky v dodávkách vybraného výrobce. V takovém případě připravujeme alternativní možnosti podle toho, co daná společnosti konkrétně potřebuje. Častým tématem je nyní také snižování emisí CO2 a dalších škodlivin. Mnoho firem má od svých mateřských společností jasně dané limity a těm jsme schopni nabídnout vhodné řešení.

 

Druhý pilíř zastřešuje aktivity ohledně pravidel firemní car policy, jejího efektivního nastavení jak po stránce obsahové (pravidla pro uživatele), tak po stránce nalezení možností úspor v jednotlivých kategoriích. Zejména pro mezinárodní společnosti je častým tématem snižování emisí CO2 a vůbec dopadu na životní prostředí. V neposlední řadě sem spadá i téma přenesení aktivit fleet managera na leasingovou společnost v rámci služby Arval Outsourcing Solution.

Pokud se opět zaměříme na konkrétní případy, jedná se například o revizi nastavení firemní car policy a porovnání, zda v ní nechybí něco důležitého. Arval díky svým dlouholetým zkušenostem disponuje představou o ideálním textu car policy a vůči té pak porovnáme konkrétní případy. V rámci car policy se řeší i to, pro jaké zaměstnance je vhodné které auto. Nejnovějším trendem je vyhodnocování každého uživatele vozu jednotlivě. Záleží na tom, kolik kilometrů řidič najede, jestli jezdí delší cesty nebo jen po městě, zohledňuje se celá řada dalších faktorů, například potřeba tažného zařízení, velikost vozu a tak dále.

 

Třetí pilíř řeší otázky nákladovosti řidičů a možnosti nalezení úspor díky práci s koncovými uživateli vozidel. Jedná se o nástroje na úsporu nákladů na pohonné hmoty, na servisní vícenáklady či pojistné události. Vedlejším efektem všech těchto aktivit je též bezpečnější jízda.

Statistiky dokazují, že pokud řidič bude jezdit defenzivněji, bude mít nižší náklady na pohonné hmoty, nebude mít vyšší servisní náklady například za častější výměnu brzdových destiček, kotoučů apod. Takový řidič nemá také tolik nehod, a neztrácí tedy tolik času v servisu a řešením pojistných událostí, ale může vykonávat svoji práci. Prostřednictvím řidiče je firma schopna velmi ovlivnit náklady na provoz vozu.

 


V rámci Arval Consultingu se každý rok koná ve 13 zemích průzkum Corporate Vehicle Observatory (CVO), kdy jsou dotazováni správci vozového parku v různě velkých společnostech na aktuální trendy – kolik mají aut, jestli uvažují počet ponechat, zvýšit či snížit, jak vozy financují, zda již využívají či uvažují využívat alternativní paliva, zda řeší telematiku, jestli mají v rámci firemní car policy nějaká pravidla na užívání mobilních telefonů během jízdy atd. Každoroční průzkum sleduje trendy a meziroční vývoj ve firmách v rámci České republiky i ve srovnání s Evropou.


 

Tomáš Kadeřábek
Konzultant, Arval Consulting

Tomáš působí v Arval CZ již od ledna 2006, patří tedy ke služebně nejstarším zaměstnancům české pobočky této francouzské společnosti. Po celou dobu je součástí obchodního oddělení firmy, konkrétně části, která pečuje o klienty Arvalu. Poslední tři roky vedl jako Team Leader dva account týmy v rámci oddělení Interního salesu. Od roku 2013 je součástí mezinárodní skupiny konzultantů, pravidelně se účastní zasedání Arvalu Consultingu a nyní se bude této činnosti věnovat na plný úvazek.