Arval Active Link

ARVAL ACTIVE LINK

Arval Active Link je moderní telematické řešení, které Vám usnadní správu Vašich vozů.
Arval Active Link - telematické řešení
Moderní telematické řešení

Služba Arval Active Link je dostupná i z chytrých telefonů. Aktuální informace tak můžete mít neustále k dispozici.

Co služba obsahuje

Služba Arval Active Link obsahuje:

 

 • Elektronická kniha jízd

 • Porovnávání odchylek nájezdů od smluv

 • Celoevropské pokrytí služby

 • Monitoring a vyhodnocování jízdních stylů řidičů

 • Kalendář pro předdefinování služebních a soukromých jízd

 • Tvorba reportů spotřeby PHM a emisí CO2

 • Monitoring a vyhodnocování tankování PHM v závislosti na nájezdech


 

Služba poskytována na míru formou balíčků:

 • ACTIVE JOURNEY - sledování cílových lokalit, kniha jízd, přesná identifikace soukromých/služebních jízd
 • ACTIVE ROUTING - sledování GPS pozice vozidel, v reálném čase, aktivní plánování trasy
 • ACTIVE SHARING - využití pro poolové vozy včetně, identifikace řidičů a jejich jízdních stylů

 

VÝHODY PRO KLIENTA + manuál

Výhody pro klienta

 

 

 • úhrada služby formou měsíčního poplatku v rámci nájemného

 • monitoring využívání služebních vozidel a pracovní doby zaměstnanců

 • reálná úspora nákladů na PHM, pojištění a servis

 • zvýšení bezpečnosti řidičů

 • celoevropské pokrytí služby bez dalších poplatků


 

STRUČNÝ NÁVOD PRO MANAŽERY:

 

Manuál pro manažery
VÝHODY PRO ŘIDIČE + manuál

Výhody pro řidiče

 

 • kniha jízd – žádné ruční vypisování záznamů

 • přístup k aplikaci z webu i chytrého telefonu

 • možnost importu elektronických výpisů PHM z palivových karet poskytovaných Arvalem

 • zcela bez starostí – jednotka montována ještě před převzetím nového vozidla

 • možnost jednoduše skrýt soukromé jízdy

 • možnost lokalizace vozidla v případě odcizení

 

STRUČNÝ NÁVOD PRO ŘIDIČE:

 

Manuál pro řidiče
Sběr dat

Popis sběru dat služeb

Pre Equipment

V případě, že vozidlo nemá aktivovány žádné hrazené služby, je v režimu spánku, kdy hlídáme a sbíráme následující údaje: Celkový nájezd vozidla (nikoliv adresy ani trasy), podezření na krádež vozu (pohyb vozidla, bez sepnutého zapalování), podezření na dopravní nehodu (v případě prudkého přetížení čidel v jednotce). Tato data jsou anonymně uchovávána po dobu 2 let, bez možnosti přístupu a identifikace Nájemcem či Pronajímatelem.

Následující služby jsou hrazeným doplňkem, kdy s jejich aktivací, je nutný souhlas řidiče a to skrze webovou stránku služby nebo řidičova zaměstnavatele. Do té doby, jsou služby neaktivní a jednotka je v režimu Pre Equipment.

 

Údaje, jejich účel a doba uchovávání jsou uvedeny níže:

ÚDAJE
ÚČELY SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ
DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Časové razítko

Stav počitadla ujetých kilometrů

Proaktivní návrh na úpravu jednotlivé smlouvy o nájmu vozidla (doba trvání a/nebo počet ujetých kilometrů)

Proaktivní údržba vozidla (upozornění na nutnost provedení dalšího servisu a/nebo údržby vozidla)

Detekce pozměnění displeje stavu počitadla ujetých kilometrů

Odhalování podvodů při používání palivových karet

Trvání smlouvy + 1 rok

Následující pseudonymizované* údaje:

Časová razítka, stav ujetých kilometrů, typ silnice (městský, silnice, dálnice), typ prostředí (den, noc, soumrak)

Doba zapnutí motoru při zastavení vozidla

Počet neobvyklých události při řízení za jízdu (prudké brzdění, zatáčení, prudká změna jízdního pruhu, rychlost, plýtvání energií při brzdění, prudká akcelerace, volnoběh) a s tím související vypočtená skóre

Odhad spotřeby paliva za jízdu

Výroba pseudonymizovaných hlášení pro výzkum a vývoj v následujících oblastech:

Poradenská činnost: Informace o energetické transformaci, benchmarking, spojitost mezi podmínkami používání vozidla a jednotlivými složkami celkových nákladů na vlastnictví (TCO) / spotřebou paliva

Pojištění: porozumění využití pojištění, segmentované nabídky

Údržba: doba provozuschopnosti, vylepšení provozních procesů

Marketing: porozumění využití, příležitosti v oblasti segmentovaných nabídek

2 roky

Geolokační údaje shromažďované v reálném čase (za předpokladu, že společnost Arval předtím obdržela řádně podanou stížnost oznamující danou krádež)

Vyhledání odcizeného vozidla

GPS údaje jsou shromažďovány, dokud není případ krádeže uzavřen, pak budou tyto údaje vymazány 60 dnů po jejich shromáždění  

* ‚Pseudonymizací‘ se rozumí zpracovávání osobních údajů, kterým se docílí toho, že osobní údaje již nebudou moci být spojovány s určitým subjektem údajů bez použití dodatečných informací, za předpokladu, že takové dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a jsou předmětem technických a organizačních opatření, která zajistí, že osobní údaje nebude možné přiřadit k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 

Active Link

Tato služba je navržena tak, aby pomohla zvyšovat bezpečnost silničního provozu a spořit náklady na provoz vozového parku. K tomuto účelu je zaznamenávána doba a délka každé jízdy a tyto informace mohou být využívány k optimalizaci nájemních smluv a ke kontrole dodržování podmínek používání, které mohou být specifikovány pro dané vozidlo. Kromě toho je reportován také způsob jízdy řidiče, za účelem sledování bezpečnosti silničního provozu a spotřeba paliva a tyto informace mohou být využity v souvislosti s iniciativami vaší firmy na podporu zodpovědného řízení. Průměrná spotřeba paliva je také sledována kombinací doby a délky vašich jízd a se zaznamenáváním nákupu paliva prostřednictvím palivové karty určené pro dané vozidlo. Je-li vaše vozidlo odtahováno, můžete být požádáni o potvrzení, nejedná-li se o případ odcizení vozu. V takovém případě budou průběžně zaznamenávány GPS-souřadnice pozice vašeho vozidla až do vyřešení  vzniklé situace. Obdobně bude automaticky reportován také čas,  umístění vozu a okolnosti události. Prostřednictvím svého osobního účtu do aplikace Arval Active Link máte nepřetržitý přístup ke všem informacím a upozorněním souvisejícím s vašimi jízdami včetně možnosti označit v ní jakoukoliv jízdu jako soukromou. Arval zaručuje, že u jízd označených jaké soukromé jsou vykazovány pouze souhrnné informace o denním nájezdu a době trvání jízd (soukromé jízdy jsou zohledňovány v rámci celkového zpracování způsobu jízdy řidiče).

 

Active Journey

Tato služba je navržena tak, aby pomohla optimalizovat mobilitu v rámci podniku.  K tomuto účelu jsou ke všem jízdám zaznamenávány cílové adresy, k nimž mohou být zpětně prováděny statistické analýzy služebních jízd evidovaných v historii (uchováváno po dobu 2 let). Shromažďované adresy mohou být použity také s cílem usnadnit tvorbu knihy jízd, i pro vypracování výkonnostních ukazatelů, které mohou být potřebné pro řízení procesů vaší společnosti, kdykoliv je třeba. Prostřednictvím vašeho osobního účtu do aplikace Arval Active Link můžete (i) kontrolovat vaše jízdy a jejich cílové adresy a kterékoliv z nich označit jako soukromé, které nejsou zaměstnavateli přístupné (ii) předregistrovat soukromé adresy v systému pro usnadnění automatického rozpoznávání dalších soukromých jízd, a (iii) mazat cílové adresy vašich soukromých jízd, kdykoliv si budete přát. Arval zaručuje, že vaše soukromé adresy (předregistrované i ty ostatní) mohou být zobrazeny jen prostřednictvím vašeho osobního uživatelského účtu. Aktivací tlačítka „Privacy Switch“ v aplikaci Arval Active Link (je možné jej dodat také jako fyzické příslušenství přímo do vašeho vozidla) ještě před anebo během soukromé jízdy se zabrání zobrazení cílové adresy vašeho vozu pro tuto jízdu.

 

Active Routing

V rámci služby Active Routing, je během jízdy neustále zaznamenávána aktuální GPS pozice a jízda vašeho vozidla, která může být zobrazována oprávněným uživatelům na mapě přímo v aplikaci Arval Active Link. Tato mapa umožňuje snadné vyhledávání vozidel v blízkosti míst, kde jsou právě potřeba: jsou signalizovány spolu s příslušným odhadovaným časem příjezdu na místo určení. Zaznamenané GPS pozice vozidla jsou uchovávány po dobu max. 3 dní. Aktivací tlačítka „Privacy Switch“ v aplikaci Arval Active Link (je možné jej dodat také jako fyzické příslušenství přímo do vašeho vozidla) ještě před anebo během soukromé jízdy se zabrání zobrazení GPS pozice vašeho vozu pro tuto jízdu.