Arval Mobility observatory 5 trendů roku 2021

Arval Mobility observatory 5 trendů roku 2021

Arval
Čtvrtek, Duben 29, 2021

ARVAL MOBILITY OBSERVATORY

 PRŮZKUM MOBILITY A VOZOVÝCH PARKŮ 2021

Arval Mobility Observatory, referenční rámec pro aktuální i budoucí trendy v oblasti mobility, vydal 17. vydání svého výročního průzkumu. V letošním roce bylo dotazováno téměř 5 200 manažerů vozového parku ve 20 zemích.

Arval Mobility Observatory Průzkum mobility a vozových parků 2021 předkládá pět hlavních trendů:

 

1. Společnosti mají více důvěry v budoucnost než před pandemií

Správci flotil zůstávají optimističtí ohledně budoucnosti. 45% dotazovaných společností předpokládá v příštích třech letech nárůst počtu vozidel ve svém vozovém parku, v loňském roce před pandemií to očekávalo pouze 31%. Toto nadšení je však mírnější u malých společností do 9 zaměstnanců (31%) a největší u společností nad 500 zaměstnanců (59%). Nejoptimističtějšími zeměmi jsou Brazílie, Turecko, Nizozemsko, Polsko a Švýcarsko.

Společnosti očekávají růst svého podnikání, což povede k potřebě více firemních vozidel (61%), potřebě zajistit bezpečné dopravní prostředky pro dojíždění svých zaměstnanců v kontextu Covid-19 (29%) a potřebám v oblasti lidských zdrojů, jako je nábor talentů  a snaha udržet zaměstnance (26%). Společnosti též plánují nabízet vozidla zaměstnancům, kteří zatím nemají nárok na vlastní firemní automobil a užívají sdílená vozidla (19% u obou důvodů).

U 8% společností, které očekávají snížení flotily, jsou hlavními důvody finanční úvahy (dopad krize Covid-19 na 47% takových společností), pokles jejich činnosti (31%) a méně zaměstnanců, kteří budou mít přístup k firemním automobilům (22%). Ale existují také důvody spojené s nárůstem práce na dálku (20%), zaváděním alternativních řešení mobility a peněžních příspěvků místo služebního vozu (15% u obou důvodů), případně závazky vyplývající ze CSR aktivit (12%).

 

2. Posun směrem k elektrifikovaným vozidlům se zrychluje

Ve sledovaných zemích již 70% společností implementovalo nebo uvažuje během příštích tří let o implementaci alespoň jedné z následujících technologií: hybridní vozidla (HEV), plug-in hybridy (PHEV) a bateriová elektrická vozidla (BEV). 39% společností již alespoň jednu z nich používá.

Francie, Nizozemsko, Dánsko a Finsko jsou na čele s více než polovinou společností, které již zavedly alespoň jednu z těchto technologií, a téměř 8 z 10 buď již tak učinily, nebo hodlají učinit v příštích třech letech. Na druhém konci škály používá Lucembursko, Česká republika, Rusko a Turecko méně těchto technologií.

Pokud jde o hybridy a plug-in hybridy, téměř 6 z 10 společností je buď již používá nebo by je mohly použít v příštích 3 letech, ve srovnání loni to bylo pouze 4 z 10 firem. Bateriová elektrická vozidla také postupují, protože 53% společností je již využívá či by je mohlo zařadit do flotily v příštích 3 letech (ve srovnání s 38% v roce 2020). A za 3 roky odhadují dotazované společnosti, že v průměru 1 ze 3 vozidel ve fleetu bude BEV.

Důvody tohoto trendu souvisejí hlavně s touhou snížit dopad na životní prostředí, snížit výdaje na palivo a zlepšit image společnosti. Kromě těchto hledisek jsou dalšími důvody pro přijetí alternativních zdrojů pohonu daňové pobídky, předpokládané budoucí omezující vládní politiky, včetně zákazů vjezdu vozidel se spalovacími motory do center některých měst a v menší míře očekávání samotných zaměstnanců (31%).

Pro společnosti, které dosud neuvažují o použití bateriových elektromobilů (21%), jsou hlavními překážkami nedostatek veřejných dobíjecích míst (50%, ve srovnání s 57% před rokem) a kupní cena modelů (45% společností, ve srovnání s 56% před rokem).

 

3. Zásadní nárůst využívání alternativních řešení mobility

71% společností již zavedlo alternativní řešení mobility pro své zaměstnance. Ve všech sledovaných zemích a společnostech 85% společností již implementovalo nebo uvažuje o implementaci alespoň jedné z nich v průběhu příštích tří let. Nizozemsko, Švýcarsko a Brazílie jsou na špičce zavádění, ale také z hlediska výhledů do budoucna.

I když téměř všechna použitá řešení jasně postupují, nejrychleji rostou ta, která nejlépe reagují na současnou zdravotní krizi: rozpočty na mobilitu (29% společností, ve srovnání s pouhými 14% v roce 2020) a  sdílení firemních automobilů (28% ve srovnání s 19% v roce 2020).

Pomaleji roste využívání veřejné dopravy a sdílení / pronájmy kol. Bicykly plánuje využít 44% společností v průběhu následujících tří let.

V tomto dynamickém a stále více multimodálním kontextu již mobilní aplikace pro rezervaci přepravy a rozpočty na mobilitu využívá nebo by mohlo využívat v příštích 3 letech 52%, resp. 58% společností.

 

4. Pokračující dynamický trend pro operativní leasing

Operativní leasing má stále světlou budoucnost jako způsob financování firemních automobilů. Téměř 61% společností uvedlo, že jej hodlají rozvíjet v příštích třech letech, ve srovnání s 39% v loňském roce. A co je nejdůležitější, 23% uvedlo, že se tak stane určitě.

Dalším zjištěním je, že se očekává nárůst podílu operativního leasingu vozidel ve všech typech podniků: 41% malých společností uvádí, že bude rozvíjet operativní leasing (ve srovnání s 31% v roce 2020), 62% středních společností s 10 až 99 zaměstnanci (34% v roce 2020), 74% velkých společností (42% v roce 2020) a 79% velmi velkých společností nad 500 zaměstnanců (52% v roce 2020).

 

5. Stále více roste konektivita vozidel

58% společností má ve svém vozovém parku připojená vozidla, tj. vozidla umožňující přenos dat o poloze automobilu, spotřebě paliva, chování řidiče a další. Mezi osobními automobily a lehkými užitkovými vozy není žádný významný rozdíl; 48% u osobních automobilů a 49% u užitkových aut. Rozsah využití konektivity se zvyšuje s velikostí společnosti: 31% u malých společností, 82% mezi největšími společnostmi.

Hlavními důvody, proč mít připojená vozidla, je lokalizace vozidel (50%), zlepšení provozní efektivity (42%), zlepšení bezpečnosti řidičů (41%) a snížení nákladů na vozový park (40%). Správci vozového parku si jsou skutečně vědomi toho, že telematika je klíčovým faktorem umožňujícím efektivní správu jejich vozového parku, což je během krizového období ještě důležitější.

„Tento významný globální průzkum potvrzuje trendy pozorované v posledních třech letech směrem k rostoucímu zájmu o elektrifikovaná vozidla a alternativní řešení mobility. Současná pandemie podporuje manažery vozového parku, aby svým zaměstnancům nabízeli stále udržitelnější a flexibilnější řešení. Předpisy EU a lokální daňové pobídky také posilují tyto možnosti udržitelné mobility,“ komentuje Yaël Bennathan, Head of Arval Mobility Observatory.

 

Metodika 2021

Pro tento nezávislý průzkum bylo mezi 27. říjnem 2020 a 15. lednem 2021 provedeno výzkumnou společností Kantar 5 197 rozhovorů s manažery vozových parků. Účastníci byli kontaktováni telefonicky a následně jim byl odeslán odkaz na dokončení průzkumu online.

Studie zahrnuje tyto země – Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a dále Rusko, Turecko a Brazílii. Zahrnuté společnosti provozovaly alespoň jedno firemní vozidlo.

Rozdělení dotazovaných bylo následující:

33% byly společnosti s méně než 10 zaměstnanci

20% tvořily společnosti s 10 až 99 zaměstnanci

27% byly společnosti se 100 až 249/499/999 * zaměstnanci (* závislé na velikosti trhu)

20% byly společnosti s 250/500/1 000 * zaměstnanci nebo více (* v závislosti velikosti na trhu)

 

Celkový report je dostupný ke stažení na následujícím odkazu:

https://mobility-observatory.arval.com/the-arval-mobility-observatory-publishes-its-mobility-and-fleet-barometer-2021

 

Press Contact

Petr Dospiva, Head of Product and Marketing ARVAL CZ
Telefon 
261109011